dấu ấn

Phaedera UG (trách nhiệm hữu hạn)
Oberstr. 3
47829 Krefeld
nước Đức

Email: info@börsen-nachrichten.de

Tòa án đăng ký: Tòa án quận Krefeld
Số đăng ký: HRB 17710

Giám đốc điều hành: Simon Johannes Feldhusen

Mã số thuế bán hàng theo § 27 luật thuế bán hàng: DE330768883

Nền tảng của Ủy ban EU về giải quyết tranh chấp trực tuyến: https://ec.europa.eu/odr

Chúng tôi không có nghĩa vụ cũng như không sẵn sàng tham gia vào thủ tục giải quyết tranh chấp trước hội đồng trọng tài người tiêu dùng.

Chịu trách nhiệm theo § 18 đoạn. 2 MStV:
Phaedera (Simon Feldhusen), Oberstrasse 3, 47829 Krefeld

Thành viên của sáng kiến “Công bằng trong bán lẻ”.
Thông tin thêm: https://www.fairness-im-handel.de