bảo vệ dữ liệu

Bảo vệ dữ liệu

[rcb-consent type=”change” tag=”button” text=”Thay đổi cài đặt quyền riêng tư”] [rcb-consent type=”history” tag=”button” text=”Lịch sử cài đặt quyền riêng tư”] [rcb-consent type=”revoke” tag=”button” text=”thu hồi sự đồng ý” successmessage=”Du hast die Einwilligung erfolgreich widerrufen. Die Seite wird nun neu geladen.”]

1) Thông tin về việc thu thập dữ liệu cá nhân và chi tiết liên hệ của người chịu trách nhiệm

1.1 Chúng tôi rất vui vì bạn đã truy cập trang web của chúng tôi và cảm ơn bạn đã quan tâm. Trong phần sau đây, chúng tôi thông báo cho bạn về việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi sử dụng trang web của chúng tôi. Dữ liệu cá nhân là tất cả dữ liệu mà bạn có thể được nhận dạng cá nhân.

1.2Người chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu trên trang web này theo nghĩa của Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) là Phaedera UG (trách nhiệm hữu hạn), Oberstr. 3, 47829 Krefeld, Đức, điện thoại: 017632840328, email: info@phaedera.de. Người chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu cá nhân là thể nhân hoặc pháp nhân một mình hoặc cùng với những người khác quyết định về mục đích và phương tiện xử lý dữ liệu cá nhân.

1.3 Vì lý do bảo mật và để bảo vệ việc truyền dữ liệu cá nhân và nội dung bí mật khác (ví dụ: đơn đặt hàng hoặc yêu cầu cho người chịu trách nhiệm), trang web này sử dụng SSL hoặc mã hóa TLS. Bạn có thể nhận ra một kết nối được mã hóa bằng chuỗi ký tự “https://” và biểu tượng khóa trong dòng trình duyệt của mình.

2) Thu thập dữ liệu khi truy cập trang web của chúng tôi

Nếu bạn chỉ sử dụng trang web của chúng tôi cho mục đích thông tin, tức là nếu bạn không đăng ký hoặc cung cấp thông tin cho chúng tôi, thì chúng tôi chỉ thu thập dữ liệu mà trình duyệt của bạn truyền đến máy chủ của chúng tôi (được gọi là “tệp nhật ký máy chủ”). Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi thu thập những dữ liệu cần thiết về mặt kỹ thuật để hiển thị trang web cho bạn như sau:

 • Trang web đã truy cập của chúng tôi
 • Ngày và giờ tại thời điểm truy cập
 • Lượng dữ liệu được gửi theo byte
 • Nguồn/tham chiếu từ đó bạn đến trang
 • Trình duyệt được sử dụng
 • Hệ điều hành sử dụng
 • Địa chỉ IP được sử dụng (nếu cần: ở dạng ẩn danh)

Việc xử lý diễn ra theo Điều 6 đoạn. 1 lít. f GDPR dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc cải thiện tính ổn định và chức năng của trang web của chúng tôi. Dữ liệu sẽ không được truyền hoặc sử dụng theo bất kỳ cách nào khác. Tuy nhiên, chúng tôi có quyền kiểm tra các tệp nhật ký máy chủ sau đó nếu có dấu hiệu cụ thể về việc sử dụng bất hợp pháp.

3) lưu trữ

Tổ chức bởi Ionos
Chúng tôi sử dụng dịch vụ lưu trữ của nhà cung cấp dịch vụ 1&1 IONOS SE, Elgendorfer Str. 57, 56140 Montabaur, Đức, với mục đích lưu trữ và hiển thị trang web trên cơ sở xử lý thay mặt chúng tôi. Tất cả dữ liệu được thu thập trên trang web của chúng tôi được xử lý trên máy chủ IONOS. Là một phần của các dịch vụ IONOS nói trên, dữ liệu cũng có thể được truyền tới 1&1 IONOS SE, Elgendorfer Str. 57, 56140 Montabaur, Đức như một phần của quá trình xử lý tiếp theo. Trong trường hợp dữ liệu được truyền tới IONOS SE, mức độ bảo vệ dữ liệu phù hợp được đảm bảo theo quyết định thỏa đáng của Ủy ban Châu Âu. Bạn có thể tìm thêm thông tin về bảo vệ dữ liệu khỏi IONOS trên trang web sau: https://www.ionos.de/hilfe/datenschutz/
Quá trình xử lý tiếp theo trên các máy chủ không phải của IONOS được đề cập ở trên chỉ diễn ra trong phạm vi được thông báo bên dưới.

4) Mạng phân phối nội dung

nhanh chóng
Trên trang web của mình, chúng tôi sử dụng cái gọi là Mạng phân phối nội dung (“CDN”) từ nhà cung cấp dịch vụ công nghệ Fastly Inc., 475 Brannan St. #300, San Francisco, CA 94107, Hoa Kỳ (“Fastly”). Mạng phân phối nội dung là một dịch vụ trực tuyến được sử dụng để phân phối các tệp phương tiện lớn nói riêng (chẳng hạn như đồ họa, nội dung trang hoặc tập lệnh) thông qua mạng các máy chủ được phân phối theo khu vực được kết nối qua Internet. Sử dụng Mạng phân phối nội dung của Fastly giúp chúng tôi tối ưu hóa tốc độ tải trang web của mình.
Việc xử lý diễn ra theo Điều 6 đoạn. 1 lít. f GDPR trên cơ sở lợi ích hợp pháp của chúng tôi đối với việc cung cấp an toàn và hiệu quả, cũng như cải thiện tính ổn định và chức năng của trang web của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của Fastly tại: https://www.fastly.com/privacy

5) Bánh quy

Để làm cho việc truy cập trang web của chúng tôi trở nên hấp dẫn và để cho phép sử dụng một số chức năng nhất định, chúng tôi sử dụng cái gọi là cookie trên các trang khác nhau. Đây là những tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên thiết bị đầu cuối của bạn. Một số cookie chúng tôi sử dụng sẽ bị xóa sau khi kết thúc phiên trình duyệt, tức là sau khi đóng trình duyệt của bạn (được gọi là cookie phiên). Các cookie khác vẫn còn trên thiết bị cuối của bạn và cho phép trình duyệt của bạn được nhận dạng vào lần truy cập tiếp theo (cái gọi là cookie liên tục). Nếu cookie được đặt, chúng sẽ thu thập và xử lý một số thông tin người dùng nhất định như dữ liệu về trình duyệt và vị trí cũng như các giá trị địa chỉ IP ở một mức độ riêng lẻ. Cookie liên tục sẽ tự động bị xóa sau một khoảng thời gian nhất định, khoảng thời gian này có thể khác nhau tùy thuộc vào cookie. Thời lượng lưu trữ cookie tương ứng có thể được tìm thấy trong phần tổng quan về cài đặt cookie trong trình duyệt web của bạn.

Trong một số trường hợp, cookie được sử dụng để đơn giản hóa quy trình đặt hàng bằng cách lưu cài đặt (ví dụ: ghi nhớ nội dung của giỏ hàng ảo để truy cập trang web sau này). Nếu dữ liệu cá nhân cũng được xử lý bởi các cookie riêng lẻ do chúng tôi sử dụng, thì quá trình xử lý diễn ra theo Điều 6 Đoạn. 1 lít. b GDPR để thực hiện hợp đồng, theo Điều 6 đoạn. 1 lít. một DSGVO trong trường hợp có sự đồng ý nhất định hoặc theo Điều 6 đoạn. 1 lít. f GDPR để bảo vệ lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong chức năng tốt nhất có thể của trang web và thiết kế hiệu quả và thân thiện với khách hàng khi truy cập trang web.

Xin lưu ý rằng bạn có thể đặt trình duyệt của mình để bạn được thông báo về cài đặt cookie và có thể quyết định riêng về việc chấp nhận chúng hay loại trừ việc chấp nhận cookie trong một số trường hợp nhất định hoặc nói chung. Mỗi trình duyệt có cách quản lý cài đặt cookie khác nhau. Điều này được mô tả trong menu trợ giúp của mỗi trình duyệt, giải thích cách bạn có thể thay đổi cài đặt cookie của mình. Chúng có thể được tìm thấy cho các trình duyệt tương ứng theo các liên kết sau:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-allow-and-reject
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=vi
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

Xin lưu ý rằng nếu cookie không được chấp nhận, chức năng của trang web của chúng tôi có thể bị hạn chế.

6) Liên hệ

Khi liên hệ với chúng tôi (ví dụ: qua biểu mẫu liên hệ hoặc e-mail), dữ liệu cá nhân sẽ được thu thập. Bạn có thể xem dữ liệu nào được thu thập khi sử dụng biểu mẫu liên hệ từ biểu mẫu liên hệ tương ứng. Dữ liệu này được lưu trữ và sử dụng riêng cho mục đích trả lời yêu cầu của bạn hoặc để liên hệ với bạn và ban quản lý kỹ thuật có liên quan. Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu này là lợi ích chính đáng của chúng tôi trong việc trả lời yêu cầu của bạn theo Điều 6 đoạn. 1 lít. f GDPR. Nếu liên hệ của bạn nhằm mục đích ký kết hợp đồng, thì cơ sở pháp lý bổ sung để xử lý là Điều 6 đoạn. 1 lít. b GDPR. Dữ liệu của bạn sẽ bị xóa sau khi yêu cầu của bạn được xử lý. Đây là trường hợp nếu nó có thể được suy ra từ các trường hợp mà các sự kiện được đề cập cuối cùng đã được làm rõ và với điều kiện là không có nghĩa vụ lưu trữ pháp lý ngược lại.

7) Xử lý dữ liệu khi mở tài khoản khách hàng và xử lý hợp đồng

Theo Điều 6 đoạn. 1 lít. b GDPR, dữ liệu cá nhân sẽ tiếp tục được thu thập và xử lý nếu bạn cung cấp cho chúng tôi để thực hiện hợp đồng hoặc mở tài khoản khách hàng. Dữ liệu nào được thu thập có thể được nhìn thấy từ các biểu mẫu đầu vào tương ứng. Có thể xóa tài khoản khách hàng của bạn bất cứ lúc nào và có thể được thực hiện bằng cách gửi tin nhắn đến địa chỉ trên của người chịu trách nhiệm. Chúng tôi lưu trữ và sử dụng dữ liệu bạn cung cấp để xử lý hợp đồng. Sau khi hợp đồng đã được hoàn thành hoặc tài khoản khách hàng của bạn đã bị xóa, dữ liệu của bạn sẽ bị chặn liên quan đến thời gian lưu giữ theo luật thuế và thương mại và bị xóa sau khi các khoảng thời gian này hết hạn, trừ khi bạn đã đồng ý rõ ràng để tiếp tục sử dụng dữ liệu của mình hoặc có bảo lưu quyền sử dụng dữ liệu hơn nữa được pháp luật cho phép về phía chúng tôi.

8) Chức năng bình luận

Là một phần của chức năng bình luận trên trang web này, ngoài bình luận của bạn, thông tin về thời gian bình luận được tạo và tên của người bình luận bạn đã chọn sẽ được lưu trữ và xuất bản trên trang web này. Hơn nữa, địa chỉ IP của bạn sẽ được ghi lại và lưu lại. Địa chỉ IP được lưu trữ vì lý do bảo mật và trong trường hợp người có liên quan vi phạm quyền của bên thứ ba hoặc đăng nội dung bất hợp pháp bằng cách gửi nhận xét. Chúng tôi cần địa chỉ e-mail của bạn để liên hệ với bạn nếu bên thứ ba khiếu nại rằng nội dung được xuất bản của bạn là bất hợp pháp. Cơ sở pháp lý để lưu trữ dữ liệu của bạn là Điều 6 Đoạn. 1 lít. b và f GDPR. Chúng tôi có quyền xóa nhận xét nếu chúng bị các bên thứ ba phản đối là bất hợp pháp.

9) Sử dụng Dữ liệu Khách hàng để Tiếp thị Trực tiếp

9.1 Đăng ký nhận bản tin email của chúng tôi

Nếu bạn đăng ký nhận bản tin e-mail của chúng tôi, chúng tôi sẽ thường xuyên gửi cho bạn thông tin về các ưu đãi của chúng tôi. Thông tin bắt buộc duy nhất để gửi bản tin là địa chỉ e-mail của bạn. Việc cung cấp thêm dữ liệu là tự nguyện và được sử dụng để liên hệ với cá nhân bạn. Chúng tôi sử dụng cái gọi là thủ tục chọn tham gia kép để gửi bản tin. Điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ chỉ gửi cho bạn bản tin e-mail nếu bạn đã xác nhận rõ ràng với chúng tôi rằng bạn đồng ý nhận bản tin. Sau đó, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email xác nhận yêu cầu bạn nhấp vào một liên kết để xác nhận rằng bạn muốn nhận bản tin trong tương lai.

Bằng cách kích hoạt liên kết xác nhận, bạn đồng ý cho chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn theo Điều 6 Đoạn. 1 lít. một GDPR. Khi bạn đăng ký nhận bản tin, chúng tôi lưu địa chỉ IP của bạn do Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) nhập cũng như ngày và giờ đăng ký để có thể theo dõi việc sử dụng sai địa chỉ e-mail của bạn sau này. thời gian. Dữ liệu do chúng tôi thu thập khi đăng ký nhận bản tin chỉ được sử dụng cho mục đích quảng cáo bằng bản tin. Bạn có thể hủy đăng ký nhận bản tin bất cứ lúc nào thông qua liên kết được cung cấp cho mục đích này trong bản tin hoặc bằng cách gửi tin nhắn cho người chịu trách nhiệm được đề cập ở phần đầu. Sau khi bạn hủy đăng ký, địa chỉ email của bạn sẽ bị xóa khỏi danh sách phân phối bản tin của chúng tôi ngay lập tức, trừ khi bạn đồng ý rõ ràng về việc tiếp tục sử dụng dữ liệu của mình hoặc chúng tôi bảo lưu quyền sử dụng dữ liệu ngoài điều này, điều này được pháp luật cho phép và về việc chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trong tuyên bố này.

9.2 Gửi bản tin e-mail cho khách hàng hiện tại

Nếu bạn đã cung cấp cho chúng tôi địa chỉ email của bạn khi mua hàng hóa hoặc dịch vụ, chúng tôi có quyền thường xuyên gửi cho bạn các ưu đãi về hàng hóa hoặc dịch vụ trong phạm vi của chúng tôi qua email tương tự như những ưu đãi bạn đã mua. Đối với điều này, chúng tôi phải theo § 7 para. 3 UWG không nhận được sự đồng ý riêng từ bạn. Về mặt này, dữ liệu chỉ được xử lý trên cơ sở lợi ích hợp pháp của chúng tôi đối với quảng cáo trực tiếp được cá nhân hóa theo Điều 6 Đoạn. 1 lít. f GDPR. Nếu ban đầu bạn phản đối việc sử dụng địa chỉ e-mail của mình cho mục đích này, chúng tôi sẽ không gửi e-mail cho bạn. Bạn có quyền phản đối việc sử dụng địa chỉ e-mail của mình cho mục đích quảng cáo nói trên bất cứ lúc nào có hiệu lực trong tương lai bằng cách thông báo cho người chịu trách nhiệm có tên lúc đầu. Bạn chỉ phải chịu chi phí truyền dẫn cho việc này theo biểu giá cơ bản. Sau khi nhận được phản đối của bạn, việc sử dụng địa chỉ e-mail của bạn cho mục đích quảng cáo sẽ bị dừng ngay lập tức.

9.3 Gửi bản tin qua MailChimp
Bản tin email của chúng tôi được gửi qua nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA (http://www.mailchimp.com/ ), người mà chúng tôi chuyển dữ liệu mà bạn đã cung cấp khi đăng ký nhận bản tin. Việc chuyển giao này diễn ra theo Điều 6 đoạn. 1 lít. f GDPR và phục vụ lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc sử dụng hệ thống bản tin hiệu quả, an toàn và thân thiện với người dùng. Xin lưu ý rằng dữ liệu của bạn thường được chuyển đến máy chủ MailChimp ở Hoa Kỳ và được lưu trữ ở đó.
MailChimp sử dụng thông tin này để thay mặt chúng tôi gửi và đánh giá thống kê bản tin. Để đánh giá, các e-mail được gửi có chứa cái gọi là bọ web hoặc pixel theo dõi, đại diện cho các tệp hình ảnh một pixel được lưu trữ trên trang web của chúng tôi. Bằng cách này, có thể xác định xem một bản tin đã được mở chưa và liên kết nào đã được nhấp vào. Với sự trợ giúp của đèn hiệu web, Mailchimp tự động tạo số liệu thống kê chung, phi cá nhân về hành vi phản ứng đối với các chiến dịch bản tin. Trên cơ sở lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc đánh giá thống kê các chiến dịch bản tin để tối ưu hóa truyền thông quảng cáo và phù hợp hơn với lợi ích của người nhận, các đèn hiệu web phù hợp với Điều 6 Đoạn. 1 lit f GDPR mà còn cả dữ liệu của người nhận bản tin tương ứng (địa chỉ thư, thời gian truy xuất, địa chỉ IP, loại trình duyệt và hệ điều hành) và được sử dụng. Dữ liệu này cho phép rút ra kết luận riêng lẻ về người nhận bản tin và được Mailchimp xử lý để tự động tạo số liệu thống kê cho biết liệu một người nhận cụ thể đã mở thư bản tin hay chưa.
Nếu bạn muốn hủy kích hoạt phân tích dữ liệu cho mục đích đánh giá thống kê, bạn phải hủy đăng ký nhận bản tin.
MailChimp cũng có thể sử dụng dữ liệu này theo Điều 6 đoạn. 1 lít. f Bản thân DSGVO do lợi ích hợp pháp của riêng mình đối với việc thiết kế và tối ưu hóa dịch vụ dựa trên nhu cầu cũng như cho các mục đích nghiên cứu thị trường, ví dụ như để xác định người nhận đến từ quốc gia nào. Tuy nhiên, MailChimp không sử dụng dữ liệu của những người nhận bản tin của chúng tôi để tự viết thư cho họ hoặc chuyển chúng cho bên thứ ba.
Để bảo vệ dữ liệu của bạn ở Hoa Kỳ, chúng tôi đã ký kết thỏa thuận xử lý dữ liệu với MailChimp dựa trên các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn của Ủy ban Châu Âu để cho phép truyền dữ liệu cá nhân của bạn tới MailChimp. Nếu bạn quan tâm, có thể xem hợp đồng xử lý dữ liệu này tại địa chỉ Internet sau: https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/
Bạn có thể xem chính sách bảo mật của MailChimp tại đây:
https://mailchimp.com/legal/privacy/

9.4 Gửi bản tin qua Shopify Email

Bản tin email của chúng tôi được gửi qua Shopify Email, một dịch vụ của Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2nd Floor, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ireland (“Shopify”), nơi chúng tôi gửi dữ liệu cho bạn được cung cấp khi đăng ký nhận bản tin. Việc chuyển giao này diễn ra theo Điều 6 đoạn. 1 lít. f GDPR và phục vụ lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc sử dụng hệ thống bản tin hiệu quả, an toàn và thân thiện với người dùng. Dữ liệu bạn nhập cho mục đích đăng ký nhận bản tin (ví dụ: địa chỉ email) thường được lưu trữ trên máy chủ của Shopify tại EU.
Là một phần của các dịch vụ Shopify nói trên, dữ liệu cũng có thể được xử lý như một phần của quá trình xử lý tiếp theo thay mặt cho Shopify Inc., 150 Elgin St, Ottawa, ON K2P 1L4, Canada, Shopify Data Processing (USA) Inc., Shopify Payments (USA) ) Inc. hoặc Shopify (USA) Inc. Trong trường hợp truyền dữ liệu đến Shopify Inc. ở Canada, mức độ bảo vệ dữ liệu phù hợp được đảm bảo theo quyết định về tính thỏa đáng của Ủy ban Châu Âu.

Shopify sử dụng thông tin này để thay mặt chúng tôi gửi và đánh giá thống kê bản tin. Để đánh giá, các e-mail đã gửi có thể chứa cái gọi là bọ web hoặc pixel theo dõi, đại diện cho các tệp hình ảnh một pixel được lưu trữ trên trang web của chúng tôi. Bằng cách này, có thể xác định xem một bản tin đã được mở chưa và liên kết nào đã được nhấp vào. Thông tin kỹ thuật cũng được ghi lại (ví dụ: thời gian truy xuất, địa chỉ IP, loại trình duyệt và hệ điều hành). Dữ liệu chỉ được thu thập dưới dạng bút danh và không được liên kết với dữ liệu cá nhân khác của bạn; tài liệu tham khảo cá nhân trực tiếp bị loại trừ. Dữ liệu này được sử dụng riêng cho phân tích thống kê của các chiến dịch bản tin. Kết quả của những phân tích này có thể được sử dụng để điều chỉnh tốt hơn các bản tin trong tương lai sao cho phù hợp với sở thích của người nhận. Nếu bạn muốn phản đối việc phân tích dữ liệu cho mục đích đánh giá thống kê, bạn phải hủy đăng ký nhận bản tin.

Hơn nữa, Shopify có thể sử dụng dữ liệu này theo Điều 6 đoạn. 1 lít. f Bản thân DSGVO do lợi ích hợp pháp của riêng mình đối với việc thiết kế và tối ưu hóa dịch vụ dựa trên nhu cầu cũng như cho các mục đích nghiên cứu thị trường, ví dụ như để xác định người nhận đến từ quốc gia nào. Tuy nhiên, Shopify không sử dụng dữ liệu của người nhận bản tin để tự viết thư cho họ hoặc chuyển dữ liệu cho bên thứ ba.

Chúng tôi đã ký kết thỏa thuận xử lý đơn hàng với Shopify, theo đó chúng tôi buộc Shopify phải bảo vệ dữ liệu của khách hàng và không chuyển dữ liệu đó cho bên thứ ba.

Bạn có thể xem chính sách quyền riêng tư của Shopify tại đây: https://www.shopify.de/legal/datenschutz

9.5 Quảng cáo qua Bưu điện

Trên cơ sở lợi ích hợp pháp của chúng tôi đối với quảng cáo trực tiếp được cá nhân hóa, chúng tôi bảo lưu quyền lưu trữ họ và tên, địa chỉ gửi thư của bạn và – trong phạm vi chúng tôi đã nhận được thông tin bổ sung này từ bạn như một phần của mối quan hệ hợp đồng – chức danh, học vấn của bạn bằng cấp, năm sinh và chức danh nghề nghiệp, Ngành hoặc lĩnh vực kinh doanh của bạn theo Điều 6 đoạn. 1 lít. f GDPR và sử dụng nó để gửi các ưu đãi thú vị và thông tin về các sản phẩm của chúng tôi qua đường bưu điện.

Bạn có thể phản đối việc lưu trữ và sử dụng dữ liệu của mình cho mục đích này bất cứ lúc nào bằng cách gửi tin nhắn cho người chịu trách nhiệm.

9.6 Thông báo về tình trạng sẵn có của hàng hóa qua email

Nếu chúng tôi cung cấp tùy chọn thông báo cho bạn qua e-mail về thời gian có hàng đối với các mặt hàng đã chọn tạm thời không có trong cửa hàng trực tuyến của chúng tôi, bạn có thể đăng ký dịch vụ thông báo qua e-mail của chúng tôi về tình trạng sẵn có của sản phẩm. Nếu bạn đăng ký dịch vụ thông báo qua email của chúng tôi về tính sẵn có của sản phẩm, chúng tôi sẽ gửi cho bạn thông báo email một lần về tính sẵn có của mặt hàng bạn đã chọn. Thông tin bắt buộc duy nhất để gửi thông báo này là địa chỉ e-mail của bạn. Việc cung cấp thêm dữ liệu là tự nguyện và có thể được sử dụng để giải quyết vấn đề cá nhân của bạn. Chúng tôi sử dụng cái gọi là thủ tục chọn tham gia kép để gửi thông báo này. Điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ chỉ gửi cho bạn một thông báo tương ứng nếu bạn đã xác nhận rõ ràng với chúng tôi rằng bạn đồng ý nhận một thông báo như vậy. Sau đó, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email xác nhận yêu cầu bạn nhấp vào một liên kết để xác nhận rằng bạn muốn nhận thông báo đó.

Bằng cách kích hoạt liên kết xác nhận, bạn đồng ý cho chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn theo Điều 6 Đoạn. 1 lít. một GDPR. Khi bạn đăng ký dịch vụ thông báo bằng e-mail của chúng tôi về tình trạng sẵn có của hàng hóa, chúng tôi lưu trữ địa chỉ IP của bạn do Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) nhập cũng như ngày và giờ đăng ký để ngăn chặn việc địa chỉ e-mail của bạn có thể bị lạm dụng tại một ngày sau đó để có thể hiểu được. Dữ liệu do chúng tôi thu thập khi bạn đăng ký dịch vụ thông báo qua e-mail của chúng tôi về tình trạng sẵn có của hàng hóa được sử dụng riêng cho mục đích thông báo cho bạn về tình trạng sẵn có của một mặt hàng cụ thể trong cửa hàng trực tuyến của chúng tôi. Bạn có thể hủy đăng ký dịch vụ thông báo e-mail về tình trạng hàng hóa sẵn có bất kỳ lúc nào bằng cách gửi tin nhắn cho người chịu trách nhiệm nêu trên. Sau khi bạn hủy đăng ký, địa chỉ email của bạn sẽ bị xóa ngay lập tức khỏi danh sách gửi thư của chúng tôi được thiết lập cho mục đích này, trừ khi bạn đồng ý rõ ràng về việc tiếp tục sử dụng dữ liệu của mình hoặc chúng tôi bảo lưu quyền sử dụng dữ liệu ngoài mục đích này, đó là được pháp luật cho phép và chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về điều đó trong tuyên bố này .

10) Xử lý dữ liệu để xử lý đơn hàng

10.1 Để xử lý đơn đặt hàng của bạn, chúng tôi làm việc cùng với (những) nhà cung cấp dịch vụ sau, những người hỗ trợ chúng tôi toàn bộ hoặc một phần trong việc thực hiện các hợp đồng đã ký kết. Một số dữ liệu cá nhân được truyền đến các nhà cung cấp dịch vụ này theo thông tin sau.

Dữ liệu cá nhân do chúng tôi thu thập sẽ được chuyển cho công ty vận tải được giao nhiệm vụ giao hàng như một phần của hợp đồng, trong chừng mực điều này là cần thiết cho việc giao hàng. Chúng tôi chuyển dữ liệu thanh toán của bạn cho tổ chức tín dụng được ủy quyền như một phần của quy trình thanh toán, miễn là điều này là cần thiết cho quy trình thanh toán. Nếu nhà cung cấp dịch vụ thanh toán được sử dụng, chúng tôi sẽ thông báo rõ ràng cho bạn về điều này bên dưới. Cơ sở pháp lý cho việc chuyển dữ liệu là Điều 6 đoạn. 1 lít. b GDPR.

10.2 Để thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng đối với khách hàng, chúng tôi hợp tác với các đối tác vận chuyển bên ngoài. Chúng tôi cung cấp tên và địa chỉ giao hàng của bạn và, nếu cần thiết cho việc giao hàng, số điện thoại của bạn, dành riêng cho mục đích giao hàng Điều 6 đoạn. 1 lít. b GDPR cho đối tác vận chuyển do chúng tôi chọn.

10.3 Sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ đặc biệt để xử lý và xử lý đơn đặt hàng

– Billbee
Đơn đặt hàng được xử lý bởi nhà cung cấp dịch vụ “Billbee” (Billbee GmbH, Paulinenstrasse 54, 32756 Detmold). Tên, địa chỉ và bất kỳ dữ liệu cá nhân nào khác sẽ được xử lý theo Điều 6 đoạn. 1 lít. b DSGVO được chuyển riêng cho Billbee để xử lý đơn đặt hàng trực tuyến. Dữ liệu của bạn sẽ chỉ được chuyển trong phạm vi thực sự cần thiết để xử lý đơn đặt hàng. Chi tiết về bảo vệ dữ liệu của Billbee và tuyên bố bảo vệ dữ liệu của nó có thể được xem trên trang web của Billbee tại “billbee.io”.
– In đầy đủ
Quá trình xử lý đơn đặt hàng diễn ra thông qua nhà cung cấp dịch vụ “Printful” của Printful, Inc. 11025 Đường Hồ Tây,
Charlotte, NC28273, Hoa Kỳ. Tên, địa chỉ và bất kỳ dữ liệu cá nhân nào khác sẽ được xử lý theo Điều 6 đoạn. 1 lít. b DSGVO được chuyển cho Printful để xử lý đơn đặt hàng trực tuyến. Dữ liệu của bạn sẽ chỉ được chuyển trong phạm vi thực sự cần thiết để xử lý đơn đặt hàng. Chi tiết về chính sách bảo mật của Printful và chính sách bảo mật của Printful, Inc. có thể được xem tại https://www.printful.com/policies/privacy.
– áo sơ mi
Để vận hành trang web của mình, chúng tôi hợp tác với cổng thông tin trực tuyến shirtee.com/de của Boender & Beutel GmbH, Vogelsanger Straße 356-358, 50827 Cologne (“shirtee”). Với mục đích đặt hàng, giao diện người dùng của áo sơ mi được tích hợp qua iFrame và kết nối với máy chủ và trang web của áo sơ mi được thiết lập. Điều này có thể dẫn đến việc trao đổi dữ liệu. Khi sử dụng giao diện người dùng tích hợp, có sự thay đổi trách nhiệm theo luật bảo vệ dữ liệu đối với shirtee. Hành vi của người dùng trong bối cảnh giao diện người dùng được hiển thị diễn ra dưới quyền chủ quyền dữ liệu duy nhất của shirtee. Để biết thêm thông tin về bảo vệ dữ liệu của shirtee, iFrame bao gồm tuyên bố bảo vệ dữ liệu của shirtee cũng như tùy chọn quản trị cookie được shirtee sử dụng. Hơn nữa, các đơn đặt hàng trên trang web của chúng tôi được xử lý thông qua shirtee. Tên, địa chỉ và bất kỳ dữ liệu cá nhân nào khác sẽ được xử lý theo Điều 6 đoạn. 1 lít. b DSGVO được chuyển cho shirtee dành riêng cho mục đích xử lý đơn đặt hàng trực tuyến. Dữ liệu của bạn sẽ chỉ được chuyển trong phạm vi thực sự cần thiết để xử lý đơn đặt hàng.
– áo sơ mi
Đơn đặt hàng được xử lý bởi nhà cung cấp dịch vụ “Shirtigo” (Shirtigo GmbH, Siemensstraße 2, 50354 Hürth). Tên, địa chỉ và bất kỳ dữ liệu cá nhân nào khác sẽ được xử lý theo Điều 6 đoạn. 1 lít. b DSGVO được chuyển riêng cho Shirtigo để xử lý đơn đặt hàng trực tuyến. Dữ liệu của bạn sẽ chỉ được chuyển trong phạm vi thực sự cần thiết để xử lý đơn đặt hàng. Bạn có thể xem chi tiết về bảo vệ dữ liệu của Shirtigo và tuyên bố bảo vệ dữ liệu của Shirtigo GmbH tại https://www.shirtigo.de/datenschutzerklaerung.
– Áo xòe
Các đơn đặt hàng được xử lý bằng dịch vụ “Spreadshirt” từ sprd.net AG, Gießerstraße 27, 04229 Leipzig (“Spreadshirt”). Tên, địa chỉ và bất kỳ dữ liệu cá nhân nào khác sẽ được xử lý theo Điều 6 đoạn. 1 lít. b DSGVO được chuyển riêng cho Spreadshirt để xử lý đơn đặt hàng trực tuyến. Dữ liệu của bạn sẽ chỉ được chuyển trong phạm vi thực sự cần thiết để xử lý đơn đặt hàng.
Bạn có thể xem chi tiết về bảo vệ dữ liệu của Spreadshirt và tuyên bố bảo vệ dữ liệu của sprd.net AG tại https://www.spreadshirt.de/datenschutz-C3928.

10.4 Sử dụng nhà cung cấp dịch vụ thanh toán (dịch vụ thanh toán)

-Paypal
Khi thanh toán qua PayPal, thẻ tín dụng qua PayPal, ghi nợ trực tiếp qua PayPal hoặc – nếu được cung cấp – “mua hàng trên tài khoản” hoặc “thanh toán trả góp” qua PayPal, chúng tôi chuyển dữ liệu thanh toán của bạn tới PayPal (Châu Âu) Sarl et Cie, SCA, 22- 24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (sau đây gọi là “PayPal”), tiếp tục. Việc chuyển giao diễn ra theo Điều 6 đoạn. 1 lít. b GDPR và chỉ trong phạm vi điều này là cần thiết để xử lý thanh toán.
PayPal bảo lưu quyền tiến hành kiểm tra tín dụng đối với các phương thức thanh toán bằng thẻ tín dụng qua PayPal, ghi nợ trực tiếp qua PayPal hoặc – nếu được cung cấp – “mua hàng trên tài khoản” hoặc “thanh toán trả góp” qua PayPal. Vì mục đích này, dữ liệu thanh toán của bạn có thể được xử lý theo Điều 6 đoạn. 1 lít. f DSGVO trên cơ sở lợi ích hợp pháp của PayPal trong việc xác định khả năng thanh toán của bạn đối với các cơ quan tín dụng. PayPal sử dụng kết quả kiểm tra tín dụng liên quan đến xác suất thống kê của việc không thanh toán nhằm mục đích quyết định có cung cấp phương thức thanh toán tương ứng hay không. Báo cáo tín dụng có thể chứa các giá trị xác suất (được gọi là giá trị điểm số). Theo như các giá trị điểm được bao gồm trong kết quả của báo cáo tín dụng, chúng dựa trên một quy trình thống kê toán học được khoa học công nhận. Trong số những thứ khác, nhưng không độc quyền, dữ liệu địa chỉ được đưa vào tính toán các giá trị điểm số. Bạn có thể tìm thêm thông tin bảo vệ dữ liệu, bao gồm thông tin về các tổ chức tín dụng được sử dụng trong tuyên bố bảo vệ dữ liệu của PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
Bạn có thể phản đối việc xử lý dữ liệu của mình bất kỳ lúc nào bằng cách gửi tin nhắn tới PayPal. Tuy nhiên, PayPal vẫn có thể có quyền xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nếu điều này là cần thiết để xử lý thanh toán theo hợp đồng.
– Thanh toán Shopify
Chúng tôi sử dụng nhà cung cấp dịch vụ thanh toán “Shopify Payments”, 3rd Floor, Europa House, Harcourt Building, Harcourt Street, Dublin 2. Nếu bạn chọn phương thức thanh toán do nhà cung cấp dịch vụ thanh toán Shopify Payments cung cấp, khoản thanh toán sẽ được bộ phận dịch vụ kỹ thuật xử lý nhà cung cấp Stripe Payments Europe Ltd. , 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ireland, người mà chúng tôi gửi thông tin bạn đã cung cấp trong quá trình đặt hàng cùng với thông tin về đơn đặt hàng của bạn (tên, địa chỉ, số tài khoản, mã ngân hàng) , số thẻ tín dụng nếu có, số tiền trên hóa đơn, loại tiền tệ và số giao dịch) theo Điều 6 (1) (b) GDPR. Dữ liệu của bạn sẽ chỉ được chuyển cho mục đích xử lý thanh toán với Stripe Payments Europe Ltd. và chỉ trong chừng mực cần thiết cho việc này. Để biết thêm thông tin về chính sách quyền riêng tư của Shopify Payments, hãy truy cập địa chỉ web sau: https://www.shopify.com/legal/privacy.
Thông tin bảo vệ dữ liệu trên Stripe Payments Europe Ltd. có thể được tìm thấy ở đây: https://stripe.com/de/privacy

11) Liên hệ để nhắc nhở đánh giá

Nhắc nhở xếp hạng bởi ShopVote
Nếu bạn đồng ý rõ ràng với chúng tôi về điều này trong hoặc sau khi bạn đặt hàng theo Điều 6 Đoạn. 1 lít. GDPR, chúng tôi sẽ truyền địa chỉ email của bạn đến nền tảng xếp hạng ShopVote của Blickreif GmbH, Alter Messeplatz 2, 80339 Munich (www.shopvote.de), để họ có thể gửi cho bạn lời nhắc xếp hạng qua email.
Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào bằng cách gửi tin nhắn cho người chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu hoặc cho nền tảng xếp hạng.

12) Sử dụng phương tiện truyền thông xã hội: Plugin xã hội

12.1 Facebook là plugin mặc định

Trang web của chúng tôi sử dụng cái gọi là plugin xã hội (“plugin”) từ mạng xã hội Facebook, được điều hành bởi Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (“Facebook”). Các plugin được đánh dấu bằng logo Facebook hoặc phần bổ sung “Plugin xã hội từ Facebook” hoặc “Plugin xã hội Facebook”. Bạn có thể tìm thấy tổng quan về các plugin Facebook và giao diện của chúng tại đây: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Nếu bạn truy cập một trang trên trang web của chúng tôi có chứa plugin như vậy, thì trình duyệt của bạn sẽ thiết lập kết nối trực tiếp với máy chủ của Facebook. Nội dung của plugin được truyền trực tiếp từ Facebook đến trình duyệt của bạn và được tích hợp vào trang. Thông qua sự tích hợp này, Facebook nhận được thông tin rằng trình duyệt của bạn đã truy cập trang tương ứng trên trang web của chúng tôi, ngay cả khi bạn không có hồ sơ Facebook hoặc hiện không đăng nhập vào Facebook. Thông tin này (bao gồm cả địa chỉ IP của bạn) được gửi trực tiếp từ trình duyệt của bạn đến máy chủ của Facebook Inc. chuyển đến Hoa Kỳ và được lưu trữ ở đó.

Nếu bạn đã đăng nhập vào Facebook, Facebook có thể ngay lập tức chỉ định lượt truy cập trang web của chúng tôi vào hồ sơ Facebook của bạn. Nếu bạn tương tác với plugin, chẳng hạn như bằng cách nhấp vào nút “Thích” hoặc bình luận, thông tin này cũng được truyền trực tiếp đến máy chủ Facebook và được lưu trữ ở đó. Thông tin cũng sẽ được công bố trên hồ sơ Facebook của bạn và hiển thị cho bạn bè trên Facebook của bạn.

Các hoạt động xử lý dữ liệu được mô tả được thực hiện theo Điều 6 đoạn. 1 lít. f GDPR trên cơ sở lợi ích hợp pháp của Facebook trong việc hiển thị quảng cáo được cá nhân hóa để thông báo cho những người dùng mạng xã hội khác về các hoạt động của bạn trên trang web của chúng tôi và để thiết kế dịch vụ Facebook đáp ứng nhu cầu của họ.

Nếu bạn không muốn Facebook gán trực tiếp dữ liệu được thu thập qua trang web của chúng tôi cho hồ sơ Facebook của bạn, bạn phải đăng xuất khỏi Facebook trước khi truy cập trang web của chúng tôi. Bạn cũng có thể phản đối việc tải các plugin của Facebook và do đó, các hoạt động xử lý dữ liệu được mô tả ở trên bằng các tiện ích bổ sung cho trình duyệt của bạn trong tương lai, ví dụ: với trình chặn tập lệnh “NoScript” (http://noscript.net/).

Mục đích và phạm vi thu thập dữ liệu cũng như quá trình xử lý và sử dụng dữ liệu tiếp theo của Facebook cũng như các quyền của bạn về vấn đề này và các tùy chọn cài đặt để bảo vệ quyền riêng tư của bạn có thể được tìm thấy trong thông tin bảo vệ dữ liệu của Facebook:
https://www.facebook.com/policy.php

12.2 Plugin Facebook với giải pháp 2 lần nhấp

Trang web của chúng tôi sử dụng cái gọi là plugin xã hội (“plugin”) từ mạng xã hội Facebook, được điều hành bởi Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (“Facebook”).

Để tăng cường bảo vệ dữ liệu của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, ban đầu các phần bổ trợ sẽ bị vô hiệu hóa bằng cái gọi là giải pháp “2 lần nhấp”. Bạn có thể nhận ra các plugin đã bị hủy kích hoạt bởi thực tế là chúng có nền màu xám. Việc tích hợp này đảm bảo rằng khi bạn truy cập một trang trên trang web của chúng tôi có chứa các plugin như vậy, không có kết nối nào với máy chủ Facebook được thiết lập. Chỉ khi bạn kích hoạt phần bổ sung và do đó, theo Điều 6 đoạn. 1 lít. DSGVO đồng ý cho bạn truyền dữ liệu, trình duyệt của bạn sẽ thiết lập kết nối trực tiếp với máy chủ Facebook. Nội dung của plugin tương ứng được truyền trực tiếp đến trình duyệt của bạn và được tích hợp vào trang. Sau đó, plugin sẽ truyền dữ liệu (bao gồm cả địa chỉ IP của bạn) tới Facebook. Chúng tôi không ảnh hưởng đến lượng dữ liệu mà Facebook thu thập bằng plugin. Theo những gì chúng tôi biết, Facebook nhận được thông tin về trang web nào trong số các trang web của chúng tôi mà bạn đã truy cập hiện tại và trước đây. Bằng cách tích hợp các plugin, Facebook nhận được thông tin rằng trình duyệt của bạn đã truy cập trang tương ứng trên trang web của chúng tôi ngay cả khi bạn không có hồ sơ Facebook hoặc hiện chưa đăng nhập. Thông tin được thu thập (bao gồm cả địa chỉ IP của bạn) được gửi trực tiếp từ trình duyệt của bạn đến máy chủ của Facebook Inc. chuyển đến Hoa Kỳ và được lưu trữ ở đó. Nếu bạn tương tác với plugin, thông tin tương ứng cũng được gửi trực tiếp đến máy chủ Facebook và được lưu trữ ở đó. Thông tin cũng được xuất bản trên Facebook và hiển thị cho các liên hệ của bạn ở đó.

Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào bằng cách hủy kích hoạt plugin đã kích hoạt bằng cách nhấp lại vào plugin đó. Tuy nhiên, việc thu hồi không ảnh hưởng đến dữ liệu đã được chuyển sang Facebook.

Mục đích và phạm vi thu thập dữ liệu cũng như việc xử lý và sử dụng dữ liệu tiếp theo của Facebook cũng như các quyền của bạn về vấn đề này và thiết lập các tùy chọn để bảo vệ quyền riêng tư của bạn có thể được tìm thấy trong thông tin bảo vệ dữ liệu của Facebook: https://www.facebook .com/policy.php

12.3 plugin Facebook với giải pháp Shariff

Trang web của chúng tôi sử dụng cái gọi là plugin xã hội (“plugin”) từ mạng xã hội Facebook, được điều hành bởi Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (“Facebook”).

Để tăng cường bảo vệ dữ liệu của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, các nút này không được tích hợp hoàn toàn dưới dạng plugin mà chỉ được tích hợp vào trang bằng liên kết HTML. Kiểu tích hợp này đảm bảo rằng khi bạn truy cập một trang trên trang web của chúng tôi có chứa các nút như vậy, không có kết nối nào với máy chủ Facebook được thiết lập. Nếu bạn nhấp vào nút, một cửa sổ trình duyệt mới sẽ mở ra và gọi trang Facebook, nơi bạn có thể tương tác với các plugin ở đó (có thể sau khi nhập dữ liệu đăng nhập của bạn).

Mục đích và phạm vi thu thập dữ liệu cũng như việc xử lý và sử dụng dữ liệu tiếp theo của Facebook cũng như các quyền của bạn về vấn đề này và thiết lập các tùy chọn để bảo vệ quyền riêng tư của bạn có thể được tìm thấy trong thông tin bảo vệ dữ liệu của Facebook: https://www.facebook .com/policy.php

12.4 Instagram làm plugin mặc định

Trang web của chúng tôi sử dụng cái gọi là plugin xã hội (“plugin”) từ dịch vụ trực tuyến Instagram, được điều hành bởi Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland (“Facebook”). Các plugin được đánh dấu bằng logo Instagram, chẳng hạn như ở dạng “máy ảnh Instagram”. Bạn có thể tìm thấy thông tin tổng quan về plugin Instagram và giao diện của chúng tại đây: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges.

Nếu bạn truy cập một trang trên trang web của chúng tôi có chứa plugin như vậy, thì trình duyệt của bạn sẽ thiết lập kết nối trực tiếp với máy chủ Instagram. Nội dung của plugin được truyền trực tiếp từ Instagram đến trình duyệt của bạn và được tích hợp vào trang. Thông qua việc tích hợp này, Instagram nhận được thông tin rằng trình duyệt của bạn đã truy cập trang tương ứng trên trang web của chúng tôi, ngay cả khi bạn không có hồ sơ Instagram hoặc hiện chưa đăng nhập vào Instagram. Thông tin này (bao gồm cả địa chỉ IP của bạn) được gửi trực tiếp từ trình duyệt của bạn đến máy chủ của Facebook Inc. chuyển đến Hoa Kỳ và được lưu trữ ở đó.

Nếu bạn đã đăng nhập vào Instagram, Instagram có thể ngay lập tức chỉ định lượt truy cập trang web của chúng tôi vào tài khoản Instagram của bạn. Nếu bạn tương tác với plugin, chẳng hạn như bằng cách nhấn nút “Máy ảnh Instagram”, thì thông tin này cũng được truyền trực tiếp đến máy chủ Instagram và được lưu trữ ở đó. Thông tin cũng được xuất bản trên tài khoản Instagram của bạn và hiển thị cho các liên hệ của bạn ở đó.

Các hoạt động xử lý dữ liệu được mô tả được thực hiện theo Điều 6 đoạn. 1 lít. f GDPR trên cơ sở lợi ích hợp pháp của Instagram trong việc hiển thị quảng cáo được cá nhân hóa để thông báo cho những người dùng mạng xã hội khác về các hoạt động của bạn trên trang web của chúng tôi và để điều chỉnh dịch vụ Instagram theo nhu cầu của họ.

Nếu bạn không muốn Instagram gán trực tiếp dữ liệu được thu thập qua trang web của chúng tôi cho tài khoản Instagram của bạn, bạn phải đăng xuất khỏi Instagram trước khi truy cập trang web của chúng tôi. Bạn cũng có thể phản đối việc tải plugin Instagram và do đó, phản đối các hoạt động xử lý dữ liệu được mô tả ở trên bằng các tiện ích bổ sung cho trình duyệt của bạn trong tương lai, ví dụ: với trình chặn tập lệnh “NoScript” (http://noscript.net/).

Bạn có thể tìm thấy mục đích và phạm vi thu thập dữ liệu cũng như việc Instagram xử lý và sử dụng thêm dữ liệu cũng như các quyền của bạn về vấn đề này và thiết lập các tùy chọn để bảo vệ quyền riêng tư của bạn trong thông tin bảo vệ dữ liệu của Instagram: https://help.instagram .com/155833707900388/

Plugin 12.5 Instagram dưới dạng giải pháp Shariff

Trang web của chúng tôi sử dụng cái gọi là plugin xã hội (“plugin”) từ dịch vụ trực tuyến Instagram, được điều hành bởi Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland (“Facebook”).

Để tăng cường bảo vệ dữ liệu của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, các nút này không được tích hợp hoàn toàn dưới dạng plugin mà chỉ được tích hợp vào trang bằng liên kết HTML. Kiểu tích hợp này đảm bảo rằng khi bạn truy cập một trang trên trang web của chúng tôi có chứa các nút như vậy, không có kết nối nào với máy chủ Instagram được thiết lập. Nếu bạn nhấp vào nút, một cửa sổ trình duyệt mới sẽ mở ra và gọi trang Instagram, trên đó bạn có thể tương tác với các plugin ở đó (có thể sau khi nhập dữ liệu đăng nhập của bạn).

Bạn có thể tìm thấy mục đích và phạm vi thu thập dữ liệu cũng như việc Instagram xử lý và sử dụng thêm dữ liệu cũng như các quyền của bạn về vấn đề này và thiết lập các tùy chọn để bảo vệ quyền riêng tư của bạn trong thông tin bảo vệ dữ liệu của Instagram: https://help.instagram .com/155833707900388/

12.6 LinkedIn làm plugin mặc định

Trang web của chúng tôi sử dụng cái gọi là plugin xã hội (“plugin”) từ dịch vụ trực tuyến LinkedIn, được điều hành bởi Công ty LinkedIn Ireland Unlimited, Wilton Place, Dublin 2, Ireland (“LinkedIn”). Bạn có thể nhận ra các plugin LinkedIn bằng logo LinkedIn hoặc “nút Đề xuất” (“Đề xuất”) trên trang web của chúng tôi.

Nếu bạn truy cập một trang trên trang web của chúng tôi có chứa plugin như vậy, thì trình duyệt của bạn sẽ thiết lập kết nối trực tiếp đến máy chủ LinkedIn. Nội dung của plugin được LinkedIn truyền trực tiếp tới trình duyệt của bạn và được tích hợp vào trang. Thông qua sự tích hợp này, LinkedIn nhận được thông tin rằng trình duyệt của bạn đã truy cập trang tương ứng trên trang web của chúng tôi, ngay cả khi bạn không có hồ sơ LinkedIn hoặc hiện không đăng nhập vào LinkedIn. Thông tin này (bao gồm cả địa chỉ IP của bạn) được truyền trực tiếp từ trình duyệt của bạn đến máy chủ LinkedIn ở Hoa Kỳ và được lưu trữ ở đó.

Nếu bạn đã đăng nhập vào LinkedIn, LinkedIn có thể ngay lập tức chỉ định lượt truy cập của bạn vào trang web của chúng tôi vào tài khoản LinkedIn của bạn. Nếu bạn tương tác với các plugin, thông tin này cũng được truyền trực tiếp đến máy chủ LinkedIn và được lưu trữ ở đó. Thông tin cũng được xuất bản trên tài khoản LinkedIn của bạn và hiển thị cho các liên hệ của bạn ở đó.

Các hoạt động xử lý dữ liệu được mô tả được thực hiện theo Điều 6 đoạn. 1 lit.f GDPR trên cơ sở lợi ích hợp pháp của LinkedIn trong việc hiển thị quảng cáo được cá nhân hóa để thông báo cho những người dùng mạng xã hội khác về các hoạt động của bạn trên trang web của chúng tôi và để thiết kế dịch vụ Linkedin đáp ứng nhu cầu của họ.
Nếu bạn không muốn LinkedIn gán trực tiếp dữ liệu được thu thập qua trang web của chúng tôi vào tài khoản LinkedIn của bạn, bạn phải đăng xuất khỏi LinkedIn trước khi truy cập trang web của chúng tôi. Bạn cũng có thể phản đối việc tải các plugin của LinkedIn và do đó, các hoạt động xử lý dữ liệu được mô tả ở trên bằng các tiện ích bổ sung cho trình duyệt của bạn trong tương lai, ví dụ: với trình chặn tập lệnh “NoScript” (http://noscript.net/).

Mục đích và phạm vi thu thập dữ liệu cũng như việc xử lý và sử dụng dữ liệu tiếp theo của LinkedIn cũng như các quyền của bạn về vấn đề này và thiết lập các tùy chọn để bảo vệ quyền riêng tư của bạn có thể được tìm thấy trong thông tin bảo vệ dữ liệu của LinkedIn: https://www.linkedin .com/legal/privacy-policy

Plugin 12.7 LinkedIn dưới dạng giải pháp Shariff

Trang web của chúng tôi sử dụng cái gọi là plugin xã hội (“plugin”) từ dịch vụ trực tuyến LinkedIn, được điều hành bởi Công ty LinkedIn Ireland Unlimited, Wilton Place, Dublin 2, Ireland (“LinkedIn”).

Để tăng cường bảo vệ dữ liệu của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, các nút này không được tích hợp hoàn toàn dưới dạng plugin mà chỉ được tích hợp vào trang bằng liên kết HTML. Loại tích hợp này đảm bảo rằng khi bạn truy cập một trang trên trang web của chúng tôi có chứa các nút như vậy, không có kết nối nào với máy chủ LinkedIn được thiết lập. Nếu bạn nhấp vào nút, một cửa sổ trình duyệt mới sẽ mở ra và gọi trang LinkedIn, trên đó bạn có thể tương tác với các plugin ở đó (có thể sau khi nhập dữ liệu đăng nhập của bạn).

Mục đích và phạm vi thu thập dữ liệu cũng như việc xử lý và sử dụng dữ liệu tiếp theo của LinkedIn cũng như các quyền của bạn về vấn đề này và thiết lập các tùy chọn để bảo vệ quyền riêng tư của bạn có thể được tìm thấy trong thông tin bảo vệ dữ liệu của LinkedIn: https://www.linkedin .com/legal/privacy-policy

12.8 Pinterest làm plugin mặc định

Cái gọi là plugin xã hội (“plugin”) từ mạng xã hội Pinterest do Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland (“Pinterest”) điều hành được sử dụng trên trang web của người bán. Các phần bổ trợ được đánh dấu bằng biểu tượng Pinterest (ví dụ: nút “Ghim”). Bạn có thể tìm thấy tổng quan về các plugin Pinterest và giao diện của chúng tại đây: https://developers.pinterest.com/docs/getting-started/introduction/

Nếu bạn mở trang của người bán có chứa plugin như vậy, thì trình duyệt của bạn sẽ thiết lập kết nối trực tiếp với máy chủ Pinterest. Plugin truyền cái gọi là dữ liệu nhật ký đến máy chủ Pinterest ở Hoa Kỳ. Dữ liệu nhật ký này có thể bao gồm địa chỉ IP, địa chỉ của các trang web đã truy cập có chức năng Pinterest, loại và cài đặt của trình duyệt, ngày và giờ yêu cầu, cách bạn sử dụng Pinterest và cookie. Nếu bạn tương tác với plugin, chẳng hạn như bằng cách nhấn nút “Ghim”, thì thông tin tương ứng cũng được truyền trực tiếp đến máy chủ Pinterest và được lưu trữ ở đó. Thông tin cũng được xuất bản trên Pinterest và hiển thị ở đó trên tài khoản Pinterest của bạn.

Các hoạt động xử lý dữ liệu được mô tả được thực hiện theo Điều 6 đoạn. 1 lit.f GDPR trên cơ sở lợi ích hợp pháp của Pinterest trong việc hiển thị quảng cáo được cá nhân hóa để thông báo cho những người dùng mạng xã hội khác về các hoạt động của bạn trên trang web của chúng tôi và để thiết kế dịch vụ Pinterest đáp ứng nhu cầu của họ.

Nếu bạn không muốn Pinterest thu thập dữ liệu của bạn thông qua trang web của chúng tôi và có thể kết hợp dữ liệu đó với dữ liệu người dùng của bạn trên Pinterest, bạn nên đăng xuất khỏi Pinterest trước khi truy cập trang web của chúng tôi.
Bạn cũng có thể phản đối việc tải các phần bổ trợ của Pinterest và do đó, các hoạt động xử lý dữ liệu được mô tả ở trên bằng các tiện ích bổ sung dành cho trình duyệt của bạn trong tương lai, ví dụ: với trình chặn tập lệnh “NoScript” (https://noscript.net/).

Mục đích và phạm vi thu thập dữ liệu cũng như việc xử lý và sử dụng dữ liệu tiếp theo của Pinterest cũng như các quyền của bạn về vấn đề này và thiết lập các tùy chọn để bảo vệ quyền riêng tư của bạn có thể được tìm thấy trong thông tin bảo vệ dữ liệu của Pinterest: https://about.pinterest .com/de/privacy-policy

12.9 Plugin Pinterest như một giải pháp Shariff

Cái gọi là plugin xã hội (“plugin”) từ mạng xã hội Pinterest do Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland (“Pinterest”) điều hành được sử dụng trên trang web của người bán.

Để tăng cường bảo vệ dữ liệu của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, các nút này không phải là phần bổ sung không hạn chế mà chỉ được tích hợp vào trang bằng liên kết HTML. Loại tích hợp này đảm bảo rằng khi bạn truy cập một trang trên trang web của chúng tôi có chứa các nút như vậy, không có kết nối nào với máy chủ Pinterest được thiết lập. Nếu bạn nhấp vào nút, một cửa sổ trình duyệt mới sẽ mở ra và gọi trang Pinterest, nơi bạn có thể tương tác với các plugin ở đó (có thể sau khi nhập dữ liệu đăng nhập của bạn).

Mục đích và phạm vi thu thập dữ liệu cũng như việc xử lý và sử dụng dữ liệu tiếp theo của Pinterest cũng như các quyền của bạn về vấn đề này và thiết lập các tùy chọn để bảo vệ quyền riêng tư của bạn có thể được tìm thấy trong thông tin bảo vệ dữ liệu của Pinterest: https://about.pinterest .com/de/privacy-policy

12.10 Twitter làm plugin mặc định

Trang web của chúng tôi sử dụng cái gọi là plugin xã hội (“plugin”) từ dịch vụ tiểu blog Twitter, được điều hành bởi Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street
Dublin 2, D02 AX07 Ireland (“Twitter”). Các plugin được đánh dấu bằng logo Twitter, chẳng hạn như ở dạng “con chim Twitter” màu xanh lam. Bạn có thể tìm thấy tổng quan về các plugin Twitter và giao diện của chúng tại đây: https://about.twitter.com/de/resources/buttons

Nếu bạn truy cập một trang trên trang web của chúng tôi có chứa phần bổ trợ như vậy, thì trình duyệt của bạn sẽ thiết lập kết nối trực tiếp tới các máy chủ Twitter. Nội dung của plugin được Twitter truyền trực tiếp tới trình duyệt của bạn và được tích hợp vào trang. Thông qua việc tích hợp, Twitter nhận được thông tin rằng trình duyệt của bạn đã truy cập trang tương ứng trên trang web của chúng tôi, ngay cả khi bạn không có hồ sơ Twitter hoặc hiện không đăng nhập vào Twitter. Thông tin này (bao gồm cả địa chỉ IP của bạn) được gửi trực tiếp từ trình duyệt của bạn đến máy chủ Twitter Inc. chuyển đến Hoa Kỳ và được lưu trữ ở đó.

Nếu bạn đã đăng nhập vào Twitter, Twitter có thể ngay lập tức chỉ định lượt truy cập của bạn vào trang web của chúng tôi cho tài khoản Twitter của bạn. Nếu bạn tương tác với các plugin, chẳng hạn như bằng cách nhấn nút “Tweet”, thông tin tương ứng cũng được truyền trực tiếp đến máy chủ Twitter và được lưu trữ ở đó. Thông tin cũng được xuất bản trên tài khoản Twitter của bạn và hiển thị cho các liên hệ của bạn ở đó.

Các hoạt động xử lý dữ liệu được mô tả được thực hiện theo Điều 6 đoạn. 1 lit.f GDPR trên cơ sở lợi ích hợp pháp của Twitter trong việc hiển thị quảng cáo được cá nhân hóa để thông báo cho những người dùng mạng xã hội khác về các hoạt động của bạn trên trang web của chúng tôi và để thiết kế dịch vụ Twitter đáp ứng nhu cầu của họ.

Nếu bạn là thành viên của mạng xã hội Twitter và muốn giới hạn việc thu thập dữ liệu qua trang web của chúng tôi và việc kết hợp dữ liệu người dùng của bạn với dữ liệu được lưu trữ về bạn trên mạng xã hội Twitter, bạn nên đăng xuất khỏi Twitter trước khi truy cập trang web của chúng tôi. trang mạng.

Bạn cũng có thể phản đối việc tải các plugin Twitter và do đó, các hoạt động xử lý dữ liệu được mô tả ở trên bằng các tiện ích bổ sung cho trình duyệt của bạn trong tương lai, ví dụ: với trình chặn tập lệnh “NoScript” (https://noscript.net/).

Mục đích và phạm vi thu thập dữ liệu cũng như việc xử lý và sử dụng dữ liệu tiếp theo của Twitter cũng như các quyền của bạn về vấn đề này và thiết lập các tùy chọn để bảo vệ quyền riêng tư của bạn có thể được tìm thấy trong thông tin bảo vệ dữ liệu của Twitter: https://twitter.com /sự riêng tư

12.11 Plugin Twitter với giải pháp 2 lần nhấp

Trang web của chúng tôi sử dụng cái gọi là plugin xã hội (“plugin”) từ dịch vụ tiểu blog Twitter, được điều hành bởi Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street
Dublin 2, D02 AX07 Ireland (“Twitter”).

Để tăng cường bảo vệ dữ liệu của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, ban đầu các phần bổ trợ sẽ bị vô hiệu hóa bằng cái gọi là giải pháp “2 lần nhấp”. Bạn có thể nhận ra các plugin đã bị hủy kích hoạt bởi thực tế là chúng có nền màu xám. Việc tích hợp này đảm bảo rằng khi bạn truy cập một trang trên trang web của chúng tôi có chứa các plugin như vậy, không có kết nối nào với máy chủ Twitter được thiết lập. Chỉ khi bạn kích hoạt phần bổ sung và do đó, theo Điều 6 đoạn. 1 lít. DSGVO đồng ý cho bạn truyền dữ liệu, trình duyệt của bạn sẽ thiết lập kết nối trực tiếp với máy chủ Twitter. Nội dung của plugin tương ứng được truyền trực tiếp đến trình duyệt của bạn và được tích hợp vào trang. Sau đó, plugin sẽ truyền dữ liệu (bao gồm cả địa chỉ IP của bạn) tới Twitter. Chúng tôi không ảnh hưởng đến lượng dữ liệu mà Twitter thu thập bằng cách sử dụng plugin. Theo những gì chúng tôi biết, Twitter nhận được thông tin về trang web nào trong số các trang web của chúng tôi mà bạn đã truy cập hiện tại và trước đây. Bằng cách tích hợp các plugin, Twitter cũng nhận được thông tin rằng trình duyệt của bạn đã truy cập trang tương ứng trên trang web của chúng tôi nếu bạn không có hồ sơ Twitter hoặc hiện chưa đăng nhập. Thông tin được thu thập (bao gồm cả địa chỉ IP của bạn) được gửi trực tiếp từ trình duyệt của bạn đến máy chủ của Twitter Inc. chuyển đến Hoa Kỳ và được lưu trữ ở đó. Nếu bạn tương tác với các plugin, thông tin tương ứng cũng được gửi trực tiếp đến máy chủ Twitter và được lưu trữ ở đó. Thông tin cũng được công bố trên Twitter và hiển thị cho các liên hệ của bạn ở đó.

Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào bằng cách hủy kích hoạt plugin đã kích hoạt bằng cách nhấp lại vào plugin đó. Tuy nhiên, việc thu hồi không ảnh hưởng đến dữ liệu đã được chuyển sang Twitter.

Mục đích và phạm vi thu thập dữ liệu cũng như việc xử lý và sử dụng dữ liệu tiếp theo của Twitter cũng như các quyền của bạn về vấn đề này và thiết lập các tùy chọn để bảo vệ quyền riêng tư của bạn có thể được tìm thấy trong thông tin bảo vệ dữ liệu của Twitter: https://twitter.com /sự riêng tư

12.12 Plugin Twitter dưới dạng giải pháp Shariff

Trang web của chúng tôi sử dụng cái gọi là plugin xã hội (“plugin”) từ dịch vụ tiểu blog Twitter, được điều hành bởi Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street
Dublin 2, D02 AX07 Ireland (“Twitter”).

Để tăng cường bảo vệ dữ liệu của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, các nút này không được tích hợp hoàn toàn dưới dạng plugin mà chỉ được tích hợp vào trang bằng liên kết HTML. Kiểu tích hợp này đảm bảo rằng khi bạn truy cập một trang trên trang web của chúng tôi có chứa các nút như vậy, không có kết nối nào với máy chủ Twitter được thiết lập. Nếu bạn nhấp vào nút, một cửa sổ trình duyệt mới sẽ mở ra và gọi trang Twitter, trên đó bạn có thể (có thể sau khi nhập dữ liệu đăng nhập của mình) tương tác với các plugin ở đó. Xin lưu ý rằng thông tin được thu thập khi tương tác với plugin (bao gồm cả địa chỉ IP của bạn) được gửi trực tiếp từ trình duyệt của bạn tới Twitter Inc. chuyển đến Hoa Kỳ và được lưu trữ ở đó.

Mục đích và phạm vi thu thập dữ liệu cũng như việc xử lý và sử dụng dữ liệu tiếp theo của Twitter cũng như các quyền của bạn về vấn đề này và thiết lập các tùy chọn để bảo vệ quyền riêng tư của bạn có thể được tìm thấy trong thông tin bảo vệ dữ liệu của Twitter: https://twitter.com /sự riêng tư

13) Tiếp thị trực tuyến

13.1 Facebook pixel để tạo đối tượng tùy chỉnh với tính năng so khớp dữ liệu nâng cao (với công cụ chấp thuận cookie)
Trong ưu đãi trực tuyến của chúng tôi, cái gọi là “Facebook Pixel” của mạng xã hội Facebook được sử dụng ở chế độ so sánh dữ liệu mở rộng, được vận hành bởi Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Ireland (“Facebook”) .
Trên cơ sở có sự đồng ý rõ ràng của họ, nếu người dùng nhấp vào quảng cáo do chúng tôi đặt trên Facebook, thì URL của trang được liên kết của chúng tôi sẽ được thêm vào bởi Facebook Pixel. Sau khi chuyển tiếp, tham số URL này sẽ được ghi vào trình duyệt của người dùng thông qua cookie mà trang được liên kết của chúng tôi tự đặt. Ngoài ra, dữ liệu khách hàng cụ thể như địa chỉ email mà chúng tôi thu thập trên trang web của chúng tôi được liên kết với quảng cáo Facebook cho các giao dịch như mua hàng, đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản, được ghi lại bởi cookie này (so sánh dữ liệu mở rộng). Sau đó, cookie sẽ được Facebook pixel đọc và cho phép chuyển tiếp dữ liệu, bao gồm cả dữ liệu khách hàng cụ thể đến Facebook.
Với sự trợ giúp của pixel Facebook với tính năng so sánh dữ liệu mở rộng, Facebook một mặt có thể xác định chính xác khách truy cập ưu đãi trực tuyến của chúng tôi là nhóm mục tiêu để hiển thị quảng cáo (cái gọi là “quảng cáo Facebook”). Theo đó, chúng tôi sử dụng pixel Facebook với đồng bộ hóa dữ liệu mở rộng để chỉ hiển thị quảng cáo Facebook mà chúng tôi đã đặt cho những người dùng Facebook cũng thể hiện sự quan tâm đến ưu đãi trực tuyến của chúng tôi hoặc những người có đặc điểm nhất định (ví dụ: quan tâm đến các chủ đề hoặc sản phẩm nhất định, được xác định dựa trên các trang web đã truy cập), mà chúng tôi truyền tới Facebook (cái gọi là “Đối tượng tùy chỉnh”). Với sự trợ giúp của Facebook pixel với tính năng so sánh dữ liệu mở rộng, chúng tôi cũng muốn đảm bảo rằng các quảng cáo trên Facebook của chúng tôi tương ứng với mối quan tâm tiềm năng của người dùng và không gây khó chịu. Điều này cho phép chúng tôi đánh giá thêm hiệu quả của quảng cáo trên Facebook cho mục đích nghiên cứu thị trường và thống kê bằng cách tìm hiểu liệu người dùng có được chuyển hướng đến trang web của chúng tôi sau khi nhấp vào quảng cáo trên Facebook hay không (cái gọi là “chuyển đổi”). So với phiên bản tiêu chuẩn của Facebook Pixel, tính năng đối sánh dữ liệu nâng cao giúp chúng tôi đo lường hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo của mình tốt hơn bằng cách ghi lại nhiều lượt chuyển đổi được phân bổ hơn.
Tất cả dữ liệu được truyền đi đều được Facebook lưu trữ và xử lý để có thể kết nối với hồ sơ người dùng tương ứng và Facebook có thể sử dụng dữ liệu cho mục đích quảng cáo của riêng mình theo nguyên tắc sử dụng dữ liệu của Facebook (https://www.facebook.com/ về/riêng tư/). Dữ liệu có thể cho phép Facebook và các đối tác của Facebook đặt quảng cáo trên và bên ngoài Facebook.
Các hoạt động xử lý này chỉ diễn ra nếu bạn đã đồng ý rõ ràng theo Điều 6 Đoạn. 1 lít. một GDPR.
Chỉ những người dùng trên 16 tuổi mới có thể đồng ý sử dụng Facebook pixel. Nếu bạn nhỏ hơn, chúng tôi yêu cầu bạn xin phép người giám hộ hợp pháp của mình.
Thông tin do Facebook tạo ra thường được truyền đến máy chủ Facebook và được lưu trữ ở đó; nó cũng có thể được truyền đến Facebook Inc. đến ở Mỹ. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào có hiệu lực trong tương lai. Để thực hiện việc hủy bỏ của bạn, hãy xóa dấu kiểm bên cạnh cài đặt dành cho “Facebook Pixel” trong “Công cụ chấp thuận cookie” được tích hợp trên trang web.

13.2 Google Adsense

Trang web này sử dụng Google AdSense, một dịch vụ quảng cáo web được cung cấp bởi Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland (“Google”). Google AdSense sử dụng cái gọi là cookie, là các tệp văn bản được lưu trữ trên máy tính của bạn và cho phép phân tích việc bạn sử dụng trang web. Ngoài ra, Google AdSense cũng sử dụng cái gọi là “đèn hiệu web” (đồ họa nhỏ vô hình) để thu thập thông tin, có thể được sử dụng để ghi lại, thu thập và đánh giá các hành động đơn giản như lưu lượng truy cập của khách truy cập vào trang web. Thông tin được tạo bởi cookie và/hoặc đèn hiệu web (bao gồm cả địa chỉ IP của bạn) về việc bạn sử dụng trang web này thường được truyền đến máy chủ của Google và được lưu trữ ở đó. Điều này cũng có thể dẫn đến việc truyền đến các máy chủ của Google LLC. đến ở Mỹ.

Google sử dụng thông tin thu được theo cách này để đánh giá hành vi sử dụng của bạn đối với quảng cáo AdSense. Địa chỉ IP được trình duyệt của bạn truyền đi như một phần của Google AdSense sẽ không được hợp nhất với dữ liệu khác của Google. Thông tin do Google thu thập có thể được chuyển giao cho bên thứ ba nếu luật pháp yêu cầu điều này và/hoặc nếu bên thứ ba xử lý dữ liệu này thay mặt cho Google.

Việc xử lý dữ liệu được mô tả được thực hiện theo Điều 6 Đoạn. 1 lít. f GDPR cho mục đích quảng cáo được nhắm mục tiêu của người dùng bằng cách quảng cáo cho bên thứ ba, những người có quảng cáo được hiển thị trên trang web này trên cơ sở hành vi người dùng được đánh giá. Quá trình xử lý này cũng phục vụ lợi ích tài chính của chúng tôi trong việc khai thác tiềm năng kinh tế của trang web của chúng tôi bằng cách hiển thị nội dung quảng cáo của bên thứ ba được cá nhân hóa có tính phí.

Bạn có thể tìm thêm thông tin về các quy định bảo vệ dữ liệu của Google tại địa chỉ Internet sau: https://www.google.de/policies/privacy/

Bạn có thể tắt vĩnh viễn cookie cho các tùy chọn quảng cáo bằng cách ngăn chặn chúng bằng cách cài đặt phần mềm trình duyệt của bạn cho phù hợp hoặc bạn có thể tải xuống và cài đặt trình cắm trình duyệt có sẵn theo liên kết sau:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Xin lưu ý rằng một số chức năng nhất định của trang web này có thể không khả dụng hoặc chỉ có thể khả dụng ở một mức độ hạn chế nếu bạn đã hủy kích hoạt việc sử dụng cookie.

Theo yêu cầu của pháp luật, chúng tôi có sự đồng ý của bạn đối với việc xử lý dữ liệu của bạn như được mô tả ở trên theo Điều 6 Đoạn. 1 lít. một DSGVO thu được. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào có hiệu lực trong tương lai. Để thực hiện việc hủy bỏ của bạn, vui lòng làm theo tùy chọn được mô tả ở trên để đưa ra phản đối.

13.3 Sử dụng Theo dõi chuyển đổi Google Ads

Trang web này sử dụng chương trình quảng cáo trực tuyến “Google Ads” và, như một phần của Google Ads, theo dõi chuyển đổi của Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland (“Google”). Chúng tôi sử dụng Google Ads để thu hút sự chú ý đến các ưu đãi hấp dẫn của chúng tôi với sự trợ giúp của tài liệu quảng cáo (được gọi là Google Adwords) trên các trang web bên ngoài. Liên quan đến dữ liệu của các chiến dịch quảng cáo, chúng tôi có thể xác định mức độ thành công của các biện pháp quảng cáo riêng lẻ. Chúng tôi đang theo đuổi mục tiêu hiển thị cho bạn quảng cáo mà bạn quan tâm, làm cho trang web của chúng tôi trở nên thú vị hơn đối với bạn và đạt được một tính toán hợp lý về chi phí quảng cáo phát sinh.

Cookie theo dõi chuyển đổi được đặt khi người dùng nhấp vào quảng cáo Ads do Google đặt. Cookie là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên thiết bị cuối của bạn. Những cookie này thường mất hiệu lực sau 30 ngày và không được sử dụng để nhận dạng cá nhân. Nếu người dùng truy cập các trang nhất định của trang web này và cookie chưa hết hạn, chúng tôi và Google có thể nhận ra rằng người dùng đã nhấp vào quảng cáo và được chuyển hướng đến trang này. Mỗi khách hàng Google Ads nhận được một cookie khác nhau. Điều này có nghĩa là cookie không thể được theo dõi qua các trang web của khách hàng Google Ads. Thông tin thu được bằng cách sử dụng cookie chuyển đổi được sử dụng để tạo thống kê chuyển đổi cho những khách hàng Google Ads đã chọn theo dõi chuyển đổi. Khách hàng tìm hiểu tổng số người dùng đã nhấp vào quảng cáo của họ và được chuyển hướng đến một trang có thẻ theo dõi chuyển đổi. Tuy nhiên, họ không nhận được bất kỳ thông tin nào mà người dùng có thể được nhận dạng cá nhân. Nếu bạn không muốn tham gia theo dõi, bạn có thể chặn việc sử dụng này bằng cách hủy kích hoạt cookie Theo dõi chuyển đổi của Google trong trình duyệt Internet của mình với từ khóa “Cài đặt người dùng”. Sau đó, bạn sẽ không được đưa vào thống kê theo dõi chuyển đổi. Chúng tôi sử dụng Google Ads dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi đối với quảng cáo được nhắm mục tiêu theo Nghệ thuật. Điều 6 đoạn. 1 lít. f GDPR. Là một phần của việc sử dụng Google Ads, dữ liệu cá nhân cũng có thể được truyền đến các máy chủ của Google LLC. đến ở Mỹ.

Bạn có thể tìm thêm thông tin về các quy định bảo vệ dữ liệu của Google tại địa chỉ Internet sau: https://www.google.de/policies/privacy/

Bạn có thể phản đối vĩnh viễn việc cài đặt cookie theo tính năng theo dõi chuyển đổi Google Ads bằng cách tải xuống và cài đặt plugin trình duyệt Google có sẵn theo liên kết sau:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Xin lưu ý rằng một số chức năng nhất định của trang web này có thể không khả dụng hoặc chỉ có thể khả dụng ở một mức độ hạn chế nếu bạn đã hủy kích hoạt việc sử dụng cookie.

Theo yêu cầu của pháp luật, chúng tôi có sự đồng ý của bạn đối với việc xử lý dữ liệu của bạn như được mô tả ở trên theo Điều 6 Đoạn. 1 lít. một DSGVO thu được. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào có hiệu lực trong tương lai. Để thực hiện việc hủy bỏ của bạn, hãy hủy kích hoạt dịch vụ này trong “Cookie-Consent-Tool” được cung cấp trên trang web hoặc làm theo tùy chọn được mô tả ở trên để đưa ra phản đối.

13.4 Google MarketingPlatform

Trang web này sử dụng công cụ tiếp thị trực tuyến Google Marketing Platform được điều hành bởi Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland (“GMP”).

GMP sử dụng cookie để phân phát quảng cáo có liên quan đến người dùng, để cải thiện báo cáo hiệu suất chiến dịch hoặc để ngăn người dùng nhìn thấy cùng một quảng cáo nhiều lần. Google sử dụng ID cookie để ghi lại quảng cáo nào được đặt trong trình duyệt nào và do đó có thể ngăn chúng hiển thị nhiều lần. Việc xử lý diễn ra trên cơ sở lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc tiếp thị tối ưu trang web của chúng tôi theo Điều 6 đoạn. 1 lít. f GDPR.

Ngoài ra, GMP có thể sử dụng ID cookie để ghi lại cái gọi là chuyển đổi liên quan đến yêu cầu quảng cáo. Ví dụ: đây là trường hợp khi người dùng nhìn thấy quảng cáo GMP và sau đó, sử dụng cùng một trình duyệt, truy cập trang web của nhà quảng cáo và mua thứ gì đó thông qua trang web đó. Theo Google, cookie của GMP không chứa bất kỳ thông tin cá nhân nào.

Do các công cụ tiếp thị được sử dụng, trình duyệt của bạn sẽ tự động thiết lập kết nối trực tiếp với máy chủ Google. Chúng tôi không ảnh hưởng đến phạm vi và việc sử dụng thêm dữ liệu do Google thu thập thông qua việc sử dụng công cụ này và do đó thông báo cho bạn như sau theo trạng thái hiểu biết của chúng tôi: Bằng cách tích hợp GMP, Google nhận được thông tin mà bạn đã truy cập tương ứng một phần của trang web của chúng tôi hoặc nhấp vào một trong những quảng cáo của chúng tôi. Nếu bạn đã đăng ký với một dịch vụ của Google, Google có thể chỉ định lượt truy cập vào tài khoản của bạn. Ngay cả khi bạn chưa đăng ký với Google hoặc chưa đăng nhập, vẫn có khả năng nhà cung cấp sẽ tìm ra và lưu địa chỉ IP của bạn. Là một phần của việc sử dụng GMP, dữ liệu cá nhân cũng có thể được truyền đến các máy chủ của Google LLC. đến ở Mỹ.

Nếu bạn muốn phản đối việc tham gia vào quá trình theo dõi này, bạn có thể hủy kích hoạt cookie để theo dõi chuyển đổi bằng cách đặt trình duyệt của mình sao cho cookie từ tên miền www.googleadservices.com bị chặn (xem https://www.google.de/settings/ads), theo đó cài đặt này sẽ bị xóa nếu bạn tắt cookie của mình. Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu thêm về cài đặt cookie và thực hiện cài đặt mong muốn của mình từ Digital Advertising Alliance tại địa chỉ Internet www.aboutads.info. Cuối cùng, bạn có thể đặt trình duyệt của mình để bạn được thông báo về cài đặt cookie và quyết định riêng lẻ xem có chấp nhận chúng hay loại trừ việc chấp nhận cookie trong một số trường hợp nhất định hoặc nói chung. Nếu cookie không được chấp nhận, chức năng của trang web của chúng tôi có thể bị hạn chế.

Bạn có thể tìm thêm thông tin về các điều khoản bảo vệ dữ liệu của GMP bởi Google tại địa chỉ Internet sau: https://www.google.de/policies/privacy/

Theo yêu cầu của pháp luật, chúng tôi có sự đồng ý của bạn đối với việc xử lý dữ liệu của bạn như được mô tả ở trên theo Điều 6 Đoạn. 1 lít. một DSGVO thu được. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào có hiệu lực trong tương lai. Để thực hiện việc hủy bỏ của bạn, vui lòng làm theo tùy chọn được mô tả ở trên để đưa ra phản đối.

13.5 Thông tin chi tiết về LinkedIn

Trang web này sử dụng công cụ chuyển đổi và nhắm mục tiêu lại của Công ty LinkedIn Ireland Unlimited, Wilton Place, Dublin 2, Ireland, với sự trợ giúp của những khách truy cập vào trang web này có thể được hiển thị quảng cáo được cá nhân hóa trên nền tảng “LinkedIn”.
Vì mục đích này, một cookie, một tệp văn bản nhỏ, được đặt trên trình duyệt trên thiết bị cuối của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, cookie này sẽ mất hiệu lực sau 120 ngày. Nếu người dùng truy cập các trang nhất định của trang web này và đồng thời đăng nhập vào tài khoản LinkedIn của mình, kết nối với máy chủ LinkedIn sẽ được thiết lập, qua đó quảng cáo dựa trên sở thích có thể được hiển thị trên nền tảng. Đồng thời, cookie cho phép tạo các báo cáo ẩn danh về hiệu suất của quảng cáo trên LinkedIn và thông tin về tương tác trên trang web, được cung cấp cho chúng tôi và LinkedIn.
Việc hiển thị quảng cáo và tạo báo cáo thống kê sẽ không diễn ra nếu người dùng không đồng thời đăng nhập vào tài khoản LinkedIn của mình khi truy cập trang web này.
Thông tin thu được với sự trợ giúp của cookie không bao giờ cho phép nhận dạng cá nhân của người dùng tương ứng.
Thông tin được truyền đi theo Điều 6 đoạn. 1 lít. f DSGVO trên cơ sở lợi ích hợp pháp của chúng tôi đối với quảng cáo được nhắm mục tiêu và đánh giá thống kê về sự thành công của quảng cáo sản phẩm trên LinkedIn và do đó phục vụ để tối ưu hóa ưu đãi trực tuyến của chúng tôi.

Bạn có thể hủy kích hoạt LinkedIn Insight Tool và hiển thị quảng cáo dựa trên sở thích trên LinkedIn bằng cách đặt cookie chọn không tham gia theo liên kết sau: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Cookie chọn không tham gia này chỉ hoạt động trong trình duyệt này và chỉ dành cho miền này. Nếu bạn xóa cookie của mình trong trình duyệt này, bạn phải nhấp lại vào liên kết ở trên.

Bạn có thể tìm thêm thông tin về các quy định bảo vệ dữ liệu của LinkedIn tại địa chỉ Internet sau: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig

Theo yêu cầu của pháp luật, chúng tôi có sự đồng ý của bạn đối với việc xử lý dữ liệu của bạn như được mô tả ở trên theo Điều 6 Đoạn. 1 lít. một DSGVO thu được. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào có hiệu lực trong tương lai. Để thực hiện việc hủy bỏ của bạn, vui lòng làm theo tùy chọn được mô tả ở trên để đưa ra phản đối.

13.6 Giải pháp Tiếp thị LinkedIn

Chúng tôi sử dụng “Giải pháp Tiếp thị LinkedIn” trên trang web của mình, một dịch vụ được cung cấp bởi Công ty LinkedIn Ireland Unlimited, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland (sau đây gọi là “LinkedIn”). Dựa trên hành vi của người dùng trên mạng xã hội LinkedIn, điều này cho phép khách truy cập trang web của chúng tôi được thông báo về nội dung bổ sung có khả năng tương ứng với sở thích của người dùng tương ứng. Nội dung này được hiển thị trên cơ sở phân tích dựa trên cookie về hành vi sử dụng trước đó, nhưng không có dữ liệu cá nhân nào được lưu trữ. Đối với việc xác định nội dung dựa trên sở thích này, cookie, tức là các tệp văn bản nhỏ, được lưu trữ trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn để thu thập dữ liệu ẩn danh về hành vi lướt web của bạn và do đó điều chỉnh nội dung riêng lẻ cho phù hợp với thông tin được lưu trữ.
Nếu thông tin được thu thập và đánh giá có tham chiếu cá nhân, việc xử lý được thực hiện theo Điều 6 Đoạn. 1 lít. f GDPR trên cơ sở lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc hiển thị nội dung trang được cá nhân hóa và trong nghiên cứu thị trường.
Thông tin có thể được chỉ định cho người của người dùng với sự trợ giúp của thông tin bổ sung mà LinkedIn đã lưu trữ về người dùng, ví dụ: do quyền sở hữu tài khoản trên mạng xã hội “LinkedIn”. LinkedIn sử dụng một thuật toán để phân tích hành vi lướt web và sau đó có thể hiển thị các đề xuất sản phẩm được nhắm mục tiêu dưới dạng biểu ngữ quảng cáo được cá nhân hóa trên tài khoản LinkedIn của người dùng. LinkedIn cũng có thể kết hợp thông tin được thu thập qua cookie với thông tin khác mà LinkedIn đã thu thập qua các trang web khác và/hoặc liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội “LinkedIn” và do đó tạo hồ sơ sử dụng biệt hiệu. Trong mọi trường hợp, thông tin thu thập được không thể được sử dụng để nhận dạng cá nhân khách truy cập vào trang web này.
Bạn có thể ngăn LinkedIn thu thập thông tin nói trên bằng cách đặt cookie từ chối trên một trong các trang web được liên kết bên dưới:
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls
Theo yêu cầu của pháp luật, chúng tôi có sự đồng ý của bạn đối với việc xử lý dữ liệu của bạn như được mô tả ở trên theo Điều 6 Đoạn. 1 lít. một DSGVO thu được. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào có hiệu lực trong tương lai bằng cách hủy kích hoạt dịch vụ này trong “Công cụ chấp thuận cookie” được tích hợp trên trang web này.
Bạn có thể tìm thêm thông tin về các quy định bảo vệ dữ liệu của LinkedIn trên trang web sau: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

13.7 Sử dụng các Chương trình liên kết

– Mạng lưới đối tác Goaffpro
Chúng tôi là thành viên của Goaffpro Affiliate Network, một dịch vụ của Oxybit Enterprises Pvt Ltd, 16, Sector 20, Part 1, HUDA, Sirsa, Haryana -125055, India (“Goaffpro”). Trong bối cảnh này, chúng tôi đã đặt quảng cáo trên các trang của các đối tác liên kết dưới dạng các liên kết dẫn đến các ưu đãi trên trang web của chúng tôi. Goaffpro sử dụng cookie thường được đặt trên trang web đối tác và chúng tôi không chịu trách nhiệm theo luật bảo vệ dữ liệu. Cookie là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên thiết bị cuối của bạn để có thể theo dõi nguồn gốc của các giao dịch (ví dụ: “khách hàng tiềm năng”) được tạo thông qua các liên kết đó. Trong số những thứ khác, Goaffpro có thể thấy rằng bạn đã nhấp vào liên kết đối tác và được chuyển tiếp đến trang web của chúng tôi. Thông tin này được yêu cầu để xử lý các khoản thanh toán giữa chúng tôi và Goaffpro. Nếu thông tin cũng chứa dữ liệu cá nhân, thì quá trình xử lý được mô tả dựa trên lợi ích tài chính hợp pháp của chúng tôi trong việc xử lý các khoản thanh toán hoa hồng với Goaffpro theo Điều 6 đoạn. 1 lít. f GDPR. Theo công ty, nếu Goaffpro thu thập dữ liệu cá nhân, nó sẽ chỉ được xử lý trên các máy chủ ở Falkenstein, Đức.
Để biết thêm thông tin về cách Goaffpro sử dụng dữ liệu, hãy truy cập https://goaffpro.com/privacy
Nếu bạn muốn chặn đánh giá hành vi của người dùng thông qua cookie, bạn có thể đặt trình duyệt của mình để bạn được thông báo về cài đặt cookie và quyết định riêng lẻ xem có chấp nhận chúng hay loại trừ việc chấp nhận cookie trong một số trường hợp nhất định hoặc nói chung.

14) Dịch vụ phân tích trang web

Google (Universal) Analytics với Google Tín hiệu
Trang web này sử dụng Google (Universal) Analytics, một dịch vụ phân tích trang web được cung cấp bởi Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland (“Google”). Google (Universal) Analytics sử dụng cái gọi là “cookie”, là các tệp văn bản được lưu trữ trên thiết bị cuối của bạn và cho phép phân tích việc bạn sử dụng trang web. Thông tin do cookie tạo ra về việc bạn sử dụng trang web này (bao gồm cả địa chỉ IP viết tắt) thường được truyền đến máy chủ của Google và được lưu trữ ở đó. Thông tin này cũng có thể được truyền đến các máy chủ của Google LLC. đến ở Mỹ.
Trang web này chỉ sử dụng Google (Universal) Analytics với tiện ích mở rộng “_anonymizeIp()”, đảm bảo rằng địa chỉ IP được ẩn danh bằng cách rút ngắn địa chỉ đó và loại trừ tham chiếu cá nhân trực tiếp. Do việc gia hạn, địa chỉ IP của bạn sẽ được Google rút ngắn trước trong các quốc gia thành viên của Liên minh Châu Âu hoặc tại các quốc gia ký kết khác của Thỏa thuận về Khu vực Kinh tế Châu Âu. Chỉ trong những trường hợp đặc biệt, địa chỉ IP đầy đủ mới được gửi đến máy chủ Google LLC ở Hoa Kỳ và được rút ngắn ở đó.
Thay mặt chúng tôi, Google sẽ sử dụng thông tin này để đánh giá việc bạn sử dụng trang web, để tổng hợp các báo cáo về hoạt động của trang web và cung cấp cho chúng tôi các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động của trang web và việc sử dụng internet. Địa chỉ IP được truyền bởi trình duyệt của bạn như một phần của Google (Universal) Analytics không được hợp nhất với dữ liệu Google khác.
Sử dụng một chức năng đặc biệt, cái gọi là “đặc điểm nhân khẩu học”, Google Analytics cũng cho phép tạo số liệu thống kê với các tuyên bố về độ tuổi, giới tính và sở thích của khách truy cập trang web trên cơ sở đánh giá quảng cáo liên quan đến sở thích và sử dụng thứ ba thông tin bên. Điều này cho phép xác định và phân biệt các nhóm người dùng của trang web nhằm mục đích liên kết các biện pháp tiếp thị được tối ưu hóa theo nhóm mục tiêu. Tuy nhiên, các bản ghi dữ liệu được thu thập thông qua “đặc điểm nhân khẩu học” không thể được chỉ định cho một người cụ thể.
Tất cả quá trình xử lý được mô tả ở trên, đặc biệt là cài đặt cookie Google Analytics để đọc thông tin trên thiết bị cuối được sử dụng, sẽ chỉ được thực hiện nếu bạn đồng ý với chúng tôi theo Điều 6 Đoạn. 1 lít. DSGVO đã đồng ý rõ ràng với bạn về điều này. Nếu không có sự đồng ý này, Google Analytics sẽ không được sử dụng trong khi bạn truy cập trang web.
Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào có hiệu lực trong tương lai. Để thực hiện việc hủy bỏ của bạn, vui lòng hủy kích hoạt dịch vụ này trong “Công cụ chấp thuận cookie” được cung cấp trên trang web. Chúng tôi đã ký kết hợp đồng xử lý đơn đặt hàng với Google để sử dụng Google Analytics, hợp đồng này buộc Google phải bảo vệ dữ liệu của khách truy cập trang web của chúng tôi và không chuyển dữ liệu đó cho bên thứ ba. Đối với việc truyền dữ liệu từ Liên minh Châu Âu sang Hoa Kỳ, Google dựa vào cái gọi là điều khoản bảo vệ dữ liệu tiêu chuẩn của Ủy ban Châu Âu, nhằm đảm bảo tuân thủ cấp độ bảo vệ dữ liệu của Châu Âu tại Hoa Kỳ.
Bạn có thể tìm thêm thông tin về Google (Universal) Analytics tại đây: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
Trang web này cũng sử dụng dịch vụ Google Signals như một tiện ích mở rộng của Google Analytics. Với Google Signals, chúng tôi có thể có các báo cáo trên nhiều thiết bị do Google tạo (cái gọi là “Theo dõi trên nhiều thiết bị”). Nếu bạn đã kích hoạt “quảng cáo được cá nhân hóa” trong cài đặt của mình trong tài khoản Google và bạn đã liên kết các thiết bị hỗ trợ Internet với tài khoản Google của mình, thì Google có thể theo dõi hành vi của người dùng với sự đồng ý tương ứng đối với việc sử dụng Google Analytics theo Điều 6 Đối với. 1 lít. một GDPR (xem ở trên) phân tích trên các thiết bị và tạo các mô hình cơ sở dữ liệu dựa trên điều này. Các đăng ký và loại thiết bị của tất cả khách truy cập trang web đã đăng nhập vào tài khoản Google và thực hiện chuyển đổi đều được tính đến. Dữ liệu hiển thị, trong số những thứ khác, bạn đã nhấp vào quảng cáo lần đầu tiên trên thiết bị nào và chuyển đổi được liên kết đã diễn ra trên thiết bị nào. Chúng tôi không nhận được bất kỳ dữ liệu cá nhân nào từ Google, chỉ thống kê dựa trên Google Tín hiệu. Bạn có tùy chọn tắt chức năng “Quảng cáo được cá nhân hóa” trong cài đặt tài khoản Google của mình và do đó tắt phân tích trên nhiều thiết bị. Để thực hiện việc này, hãy thực hiện theo hướng dẫn trên trang này: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de
Bạn có thể đọc thêm thông tin về Google Tín hiệu tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=de

15) Nhắm mục tiêu lại/ Tiếp thị lại/ Quảng cáo giới thiệu

Quảng cáo Bing (Tập đoàn Microsoft)
Trang web này sử dụng công nghệ theo dõi chuyển đổi “Quảng cáo Bing” của Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Quảng cáo Microsoft Bing đặt cookie trên máy tính của bạn nếu bạn đã truy cập trang web của chúng tôi thông qua quảng cáo Microsoft Bing. Cookie là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên thiết bị cuối của bạn. Những cookie này sẽ mất hiệu lực sau 180 ngày và không được sử dụng để nhận dạng cá nhân. Nếu người dùng truy cập các trang nhất định của trang web này và cookie chưa hết hạn, Microsoft và chúng tôi có thể nhận ra rằng người dùng đã nhấp vào quảng cáo và được chuyển hướng đến trang này (trang chuyển đổi). Nếu dữ liệu cá nhân được xử lý, thì việc này được thực hiện theo Điều 6 đoạn. 1 lít. f GDPR do mối quan tâm chính đáng của chúng tôi đối với hoạt động tiếp thị hiệu quả.
Thông tin được thu thập bằng cách sử dụng cookie chuyển đổi được sử dụng để tạo thống kê chuyển đổi, tức là để ghi lại số lượng người dùng đến trang chuyển đổi sau khi nhấp vào quảng cáo. Điều này cho chúng tôi biết tổng số người dùng đã nhấp vào quảng cáo của chúng tôi và được chuyển hướng đến một trang có thẻ theo dõi chuyển đổi. Tuy nhiên, chúng tôi không nhận được bất kỳ thông tin nào mà người dùng có thể được nhận dạng cá nhân. Nếu bạn không muốn tham gia theo dõi, bạn có thể phản đối điều này bằng cách hủy kích hoạt cookie theo dõi chuyển đổi Quảng cáo Bing trong trình duyệt internet của mình trong cài đặt người dùng. Sau đó, bạn sẽ không được đưa vào thống kê theo dõi chuyển đổi. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng trang hủy kích hoạt dành cho người tiêu dùng từ EU http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/
kiểm tra xem Microsoft có đặt cookie quảng cáo trong trình duyệt của bạn hay không và hủy kích hoạt chúng.
Bạn có thể tìm thêm thông tin về các quy định bảo vệ dữ liệu của Microsoft Bing Ads tại địa chỉ Internet sau: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement
Theo yêu cầu của pháp luật, chúng tôi có sự đồng ý của bạn đối với việc xử lý dữ liệu của bạn như được mô tả ở trên theo Điều 6 Đoạn. 1 lít. một DSGVO thu được. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào có hiệu lực trong tương lai. Để thực hiện việc hủy bỏ của bạn, vui lòng làm theo tùy chọn được mô tả ở trên để đưa ra phản đối.

Bing Ads (Microsoft Corporation) Theo dõi sự kiện toàn cầu
Trang web này sử dụng tính năng theo dõi sự kiện toàn cầu từ công nghệ theo dõi chuyển đổi “Quảng cáo Bing” của Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA).
Để sử dụng tính năng theo dõi sự kiện chung, một thẻ được lưu trữ trên mọi trang trên trang web của chúng tôi tương tác với cookie chuyển đổi do Microsoft Bing Ads đặt. Sự tương tác này làm cho hành vi của người dùng trên trang web của chúng tôi có thể theo dõi được và gửi thông tin được thu thập theo cách này tới Microsoft Bing Ads. Mục đích của việc này là các mục tiêu được xác định trước nhất định như mua hàng hoặc khách hàng tiềm năng có thể được ghi lại và đánh giá theo thống kê để làm cho định hướng và nội dung của các ưu đãi của chúng tôi dựa trên sở thích hơn. Các thẻ không bao giờ được sử dụng để nhận dạng cá nhân người dùng.
Nếu việc truyền thông tin về hành vi của người dùng tới Microsoft Bing Ads bao gồm dữ liệu cá nhân của người dùng, thì việc này được thực hiện theo Điều 6 Đoạn. 1 lít. f GDPR trên cơ sở lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc đánh giá thống kê về sự thành công của quảng cáo sản phẩm trong Quảng cáo Microsoft Bing và hành vi mua hàng của người dùng và do đó phục vụ để tối ưu hóa ưu đãi trực tuyến của chúng tôi.
Nếu bạn không muốn tham gia theo dõi, bạn có thể phản đối điều này bằng cách hủy kích hoạt cookie theo dõi chuyển đổi Quảng cáo Bing trong trình duyệt internet của mình trong cài đặt người dùng. Sau đó, bạn sẽ không được đưa vào thống kê theo dõi chuyển đổi. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng trang hủy kích hoạt dành cho người tiêu dùng từ EU http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/
kiểm tra xem Microsoft có đặt cookie quảng cáo trong trình duyệt của bạn hay không và hủy kích hoạt chúng.
Bạn có thể tìm thêm thông tin về các quy định bảo vệ dữ liệu của Microsoft Bing Ads tại địa chỉ Internet sau: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement
Theo yêu cầu của pháp luật, chúng tôi có sự đồng ý của bạn đối với việc xử lý dữ liệu của bạn như được mô tả ở trên theo Điều 6 Đoạn. 1 lít. một DSGVO thu được. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào có hiệu lực trong tương lai. Để thực hiện việc hủy bỏ của bạn, vui lòng làm theo tùy chọn được mô tả ở trên để đưa ra phản đối.

Tiếp thị lại quảng cáo Google
Trang web của chúng tôi sử dụng các chức năng của Tiếp thị lại quảng cáo Google, nhờ đó chúng tôi quảng cáo trang web này trong kết quả tìm kiếm của Google và trên các trang web của bên thứ ba. Nhà cung cấp là Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland (“Google”). Với mục đích này, Google đặt cookie trong trình duyệt của thiết bị cuối của bạn. Cookie này sẽ tự động bật quảng cáo dựa trên sở thích bằng cách sử dụng ID cookie ẩn danh và dựa trên các trang bạn truy cập. Việc xử lý diễn ra trên cơ sở lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc tiếp thị tối ưu trang web của chúng tôi theo Điều 6 Đoạn. 1 lít. f GDPR.
Mọi hoạt động xử lý dữ liệu tiếp theo sẽ chỉ diễn ra nếu bạn đã đồng ý cho Google liên kết lịch sử trình duyệt Internet và ứng dụng với tài khoản Google của bạn và sử dụng thông tin từ tài khoản Google của bạn để cá nhân hóa quảng cáo mà bạn xem trên web . Trong trường hợp này, nếu bạn đã đăng nhập vào Google khi truy cập trang web của chúng tôi, Google sẽ sử dụng dữ liệu của bạn cùng với dữ liệu Google Analytics để tạo và xác định danh sách nhóm mục tiêu cho tiếp thị lại trên nhiều thiết bị. Để làm điều này, Google sẽ tạm thời liên kết dữ liệu cá nhân của bạn với dữ liệu Google Analytics để tạo thành các nhóm mục tiêu. Là một phần của việc sử dụng Tiếp thị lại quảng cáo Google, dữ liệu cá nhân cũng có thể được truyền đến các máy chủ của Google LLC. đến ở Mỹ.
Bạn có thể phản đối vĩnh viễn cài đặt cookie của Tiếp thị lại quảng cáo Google bằng cách tải xuống và cài đặt plugin trình duyệt Google có sẵn theo liên kết sau:
https://www.google.com/settings/ads/onweb/
Bạn có thể tìm thêm thông tin và các quy định bảo vệ dữ liệu liên quan đến quảng cáo và Google tại đây:
https://www.google.com/policies/technologies/ads/
Theo yêu cầu của pháp luật, chúng tôi có sự đồng ý của bạn đối với việc xử lý dữ liệu của bạn như được mô tả ở trên theo Điều 6 Đoạn. 1 lít. một DSGVO thu được. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào có hiệu lực trong tương lai. Để thực hiện việc hủy bỏ của bạn, hãy hủy kích hoạt dịch vụ này trong “Cookie-Consent-Tool” được cung cấp trên trang web hoặc làm theo tùy chọn được mô tả ở trên để đưa ra phản đối.

Pixel nhắm mục tiêu lại Pinterest
Trên trang web này có một pixel (Thẻ Pinterest) từ Pinterest Europe Ltd. (Nhà Palmerston, Tầng 2, Phố Fenian, Dublin 2, Ireland (“Pinterest”) được tích hợp. Với sự trợ giúp của pixel, thông tin về hành vi lướt web của khách truy cập trang web có thể được thu thập, lưu trữ và đánh giá ở dạng bút danh. Nếu dữ liệu cá nhân cũng được xử lý ở đây, thì điều này được thực hiện trên cơ sở lợi ích hợp pháp của chúng tôi đối với việc hiển thị quảng cáo được cá nhân hóa theo Điều 6 Đoạn. 1 lít. f GDPR. Thông tin có thể được gán cho người của người dùng với sự trợ giúp của thông tin bổ sung mà Pinterest đã lưu trữ về người dùng, chẳng hạn như do quyền sở hữu tài khoản trên mạng xã hội “Pinterest”. Pinterest sử dụng thuật toán để phân tích hành vi lướt web và sau đó có thể hiển thị các đề xuất sản phẩm được nhắm mục tiêu dưới dạng biểu ngữ quảng cáo được cá nhân hóa trên tài khoản Pinterest của người dùng. Pinterest cũng có thể kết hợp thông tin được thu thập qua pixel với thông tin khác mà Pinterest đã thu thập qua các trang web khác và/hoặc liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội “Pinterest” và do đó tạo hồ sơ sử dụng biệt danh. Trong mọi trường hợp, thông tin thu thập được không thể được sử dụng để nhận dạng cá nhân khách truy cập vào trang web này.
Theo yêu cầu của pháp luật, chúng tôi có sự đồng ý của bạn đối với việc xử lý dữ liệu của bạn như được mô tả ở trên theo Điều 6 Đoạn. 1 lít. một DSGVO thu được. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào có hiệu lực trong tương lai bằng cách tắt theo dõi pixel trong “Công cụ lấy sự đồng ý về cookie” được tích hợp trên trang web này.
Nếu cần, dữ liệu được thu thập qua pixel có thể được gửi đến máy chủ của Pinterest Inc. được phát sóng tại Hoa Kỳ. Bạn có thể tìm thêm thông tin về bảo vệ dữ liệu tại Pinterest Europe Limited tại đây: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

Theo dõi chuyển đổi thẻ Pinterest
Trang web này sử dụng công nghệ theo dõi chuyển đổi “Thẻ Pinterest” của Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland (“Pinterest”).
Nếu bạn đã truy cập trang web của chúng tôi từ một ghim trên Pinterest, chúng tôi sẽ đặt một cookie trên máy tính của bạn tương tác với một “thẻ” dưới dạng mã JavaScript Pinterest cũng đã được triển khai. Cookie là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên thiết bị cuối của bạn. Những cookie này sẽ mất hiệu lực sau 180 ngày và không được sử dụng để nhận dạng cá nhân.
Nếu người dùng được chuyển hướng từ một ghim trên Pinterest đến các trang của trang web này và cookie chưa hết hạn, thẻ sẽ ghi lại một số hành động nhất định của người dùng do chúng tôi xác định trước và có thể theo dõi chúng (ví dụ: giao dịch đã hoàn thành, khách hàng tiềm năng, truy vấn tìm kiếm trên trang web, sản phẩm lượt xem trang). Khi một hành động như vậy được thực hiện, trình duyệt của bạn sử dụng thẻ Pinterest để gửi yêu cầu HTTP từ cookie đến máy chủ Pinterest, trong đó có thông tin cụ thể về hành động (bao gồm loại hành động, thời gian, loại trình duyệt của thiết bị cuối) là được truyền đi.
Thông qua quá trình truyền này, Pinterest có thể tạo số liệu thống kê về hành vi sử dụng trên trang web của chúng tôi sau khi chuyển tiếp từ ghim Pinterest mà chúng tôi sử dụng để tối ưu hóa ưu đãi của mình.
Nếu dữ liệu người dùng cá nhân được xử lý, thì việc này được thực hiện theo Điều 6 Đoạn. 1 lít. f DSGVO trên cơ sở lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc đánh giá thống kê về sự thành công của quảng cáo sản phẩm trên Pinterest và hành vi mua hàng của người dùng và do đó phục vụ để tối ưu hóa ưu đãi trực tuyến của chúng tôi.
Tuy nhiên, chúng tôi không nhận được bất kỳ thông tin nào mà người dùng có thể được nhận dạng cá nhân.
Nếu bạn không muốn tham gia theo dõi, bạn có thể phản đối điều này bằng cách hủy kích hoạt cookie theo dõi chuyển đổi thẻ Pinterest trong trình duyệt Internet của mình trong cài đặt người dùng. Sau đó, bạn sẽ không được đưa vào thống kê theo dõi chuyển đổi. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng trang hủy kích hoạt dành cho người tiêu dùng từ EU http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/
kiểm tra xem Microsoft có đặt cookie quảng cáo trong trình duyệt của bạn hay không và hủy kích hoạt chúng.
Bạn có thể tìm thêm thông tin về chính sách quyền riêng tư của Pinterest tại địa chỉ Internet sau: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy
Theo yêu cầu của pháp luật, chúng tôi có sự đồng ý của bạn đối với việc xử lý dữ liệu của bạn như được mô tả ở trên theo Điều 6 Đoạn. 1 lít. một DSGVO thu được. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào có hiệu lực trong tương lai. Để thực hiện việc hủy bỏ của bạn, vui lòng làm theo tùy chọn được mô tả ở trên để đưa ra phản đối.

16) Sử dụng hệ thống trò chuyện trực tiếp

Trò chuyện trên Shopify
Trang web này sử dụng hệ thống trò chuyện trực tiếp Shopify Chat, một dịch vụ của Shopify Inc., 150 Elgin St, Ottawa, ON K2P 1L4, Canada (“Shopify”) cho mục đích hỗ trợ khách hàng. Shopify thu thập và lưu trữ dữ liệu ẩn danh của người dùng để phản hồi các yêu cầu hỗ trợ trực tiếp. Hồ sơ người dùng có thể được tạo từ dữ liệu ẩn danh này dưới một bút danh. Có thể sử dụng cookie. Cookie là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ cục bộ trong bộ đệm của trình duyệt Internet của khách truy cập trang web. Cookie cho phép nhận dạng trình duyệt Internet. Nếu thông tin được thu thập theo cách này có tham chiếu cá nhân, việc xử lý được thực hiện theo Điều 6 (1) (f) GDPR trên cơ sở lợi ích hợp pháp của chúng tôi đối với dịch vụ khách hàng hiệu quả và phân tích thống kê hành vi người dùng cho mục đích tối ưu hóa.
Dữ liệu được thu thập bằng các công nghệ của Shopify sẽ không được sử dụng để nhận dạng cá nhân khách truy cập vào trang web này và sẽ không được kết hợp với dữ liệu cá nhân về người mang bút danh mà không có sự đồng ý riêng của người có liên quan. Để tránh lưu trữ cookie của Shopify, bạn có thể thiết lập trình duyệt Internet của mình để không thể lưu trữ thêm cookie trên máy tính của bạn trong tương lai hoặc cookie đã được lưu trữ sẽ bị xóa. Tuy nhiên, tắt tất cả các cookie có thể có nghĩa là một số chức năng trên trang web của chúng tôi không thể thực hiện được nữa. Bạn có thể phản đối việc thu thập và lưu trữ dữ liệu nhằm mục đích tạo hồ sơ người dùng ẩn danh bất cứ lúc nào có hiệu lực trong tương lai bằng cách gửi cho chúng tôi phản đối của bạn một cách không chính thức qua e-mail đến địa chỉ e-mail được cung cấp trong nhà xuất bản.
Trong trường hợp truyền dữ liệu đến Shopify Inc. ở Canada, mức độ bảo vệ dữ liệu phù hợp được đảm bảo theo quyết định thỏa đáng của Ủy ban Châu Âu.

17) Công cụ và Linh tinh

17.1 – NGÀY
Chúng tôi sử dụng phần mềm kế toán dựa trên đám mây từ DATEV eG, Paumgartnerstr. 6-14, 90429 Nürnberg (“DATEV”).
DATEV xử lý các hóa đơn đến và đi và, nếu cần, các giao dịch ngân hàng của công ty chúng tôi để tự động ghi hóa đơn, khớp chúng với các giao dịch và tạo kế toán tài chính từ chúng trong một quy trình tự động một phần.
Nếu dữ liệu cá nhân cũng được xử lý ở đây, thì việc xử lý diễn ra theo Điều 6 đoạn. 1 lít. f GDPR trên cơ sở lợi ích hợp pháp của chúng tôi đối với một tổ chức hiệu quả và tài liệu về các quy trình kinh doanh của chúng tôi.
Bạn có thể tìm thêm thông tin về DATEV, quá trình xử lý dữ liệu tự động và các quy định bảo vệ dữ liệu tại https://www.datev.de/web/de/m/ueber-datev/datenschutz/

17.2 con bọ
Trang web này sử dụng công cụ chấp thuận cookie “Cookie pháp lý GDPR” từ beeclever GmbH, Universitätsstrasse 3, D-56070 Koblenz a. Rh (“con ong”).
Bằng cách tích hợp mã JavaScript tương ứng, một biểu ngữ sẽ hiển thị cho người dùng khi trang được truy cập, trong đó có thể đưa ra sự đồng ý đối với một số cookie và/hoặc ứng dụng dựa trên cookie bằng cách đánh dấu vào ô. Công cụ chặn cài đặt của tất cả các cookie cần có sự đồng ý cho đến khi người dùng tương ứng đồng ý bằng cách đánh dấu vào ô. Điều này đảm bảo rằng các cookie đó chỉ được đặt trên thiết bị cuối tương ứng của người dùng nếu đã có sự đồng ý.
Để công cụ nội dung cookie có thể chỉ định rõ ràng lượt xem trang cho từng người dùng và có thể ghi lại, ghi nhật ký và lưu cài đặt đồng ý do người dùng thực hiện trong suốt thời gian của phiên, một số thông tin người dùng nhất định (bao gồm cả địa chỉ IP) được lưu trữ bởi cookie công cụ nội dung khi trang web của chúng tôi được truy cập được thu thập, truyền đến máy chủ beeclever và được lưu trữ ở đó.
Quá trình xử lý dữ liệu này diễn ra theo Điều 6 đoạn. 1 lít. f GDPR trên cơ sở lợi ích hợp pháp của chúng tôi đối với việc quản lý sự chấp thuận thân thiện với người dùng, dành riêng cho người dùng và tuân thủ pháp luật đối với cookie và do đó, trong một thiết kế trang web của chúng tôi tuân thủ pháp luật.
Một cơ sở pháp lý khác cho việc xử lý dữ liệu được mô tả là Điều 6 đoạn. 1 lít. c GDPR. Với tư cách là người chịu trách nhiệm, chúng tôi phải tuân theo nghĩa vụ pháp lý trong việc sử dụng các cookie không cần thiết về mặt kỹ thuật tùy thuộc vào sự đồng ý của người dùng tương ứng.
Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc sử dụng dữ liệu của beeclever tại https://beeclever.de/pages/datenschutz

17.3 – Phông chữ Tuyệt vời
Trang web này sử dụng cái gọi là phông chữ web từ “FontAwesome”, một dịch vụ của Fonticons, Inc., 710 Blackhorn Dr, Carl Junction, 64834, MO, USA (“FontAwesome”) để hiển thị đồng nhất các phông chữ. Khi bạn mở một trang, trình duyệt của bạn sẽ tải các phông chữ web cần thiết vào bộ nhớ cache của trình duyệt để hiển thị văn bản và phông chữ chính xác.
Vì mục đích này, trình duyệt bạn đang sử dụng phải kết nối với máy chủ FontAwesome. Điều này cũng có thể dẫn đến việc truyền dữ liệu cá nhân đến máy chủ FontAwesome ở Hoa Kỳ. Bằng cách này, FontAwesome biết rằng trang web của chúng tôi đã được truy cập thông qua địa chỉ IP của bạn. Các phông chữ FontAwesome được sử dụng nhằm mục đích trình bày thống nhất và hấp dẫn các ưu đãi trực tuyến của chúng tôi. Điều này thể hiện lợi ích hợp pháp theo nghĩa của Điều 6 đoạn. 1 lít. f GDPR. Nếu trình duyệt của bạn không hỗ trợ phông chữ web, phông chữ chuẩn sẽ được máy tính của bạn sử dụng.
Để biết thêm thông tin về FontAwesome, hãy truy cập: https://fontawesome.com/privacy
– Phông chữ Web của Google
Trang web này sử dụng cái gọi là phông chữ web do Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland (“Google”) cung cấp để hiển thị đồng nhất các phông chữ. Khi bạn mở một trang, trình duyệt của bạn sẽ tải các phông chữ web cần thiết vào bộ nhớ cache của trình duyệt để hiển thị văn bản và phông chữ chính xác.
Vì mục đích này, trình duyệt bạn đang sử dụng phải kết nối với máy chủ của Google. Điều này cũng có thể dẫn đến việc truyền dữ liệu cá nhân đến các máy chủ của Google LLC. đến ở Mỹ. Bằng cách này, Google biết rằng trang web của chúng tôi đã được truy cập thông qua địa chỉ IP của bạn. Google Web Fonts được sử dụng vì mục đích trình bày thống nhất và hấp dẫn về sản phẩm trực tuyến của chúng tôi. Điều này thể hiện lợi ích hợp pháp theo nghĩa của Điều 6 đoạn. 1 lít. f GDPR. Nếu trình duyệt của bạn không hỗ trợ phông chữ web, phông chữ chuẩn sẽ được máy tính của bạn sử dụng.
Bạn có thể tìm thêm thông tin về Google Web Fonts tại https://developers.google.com/fonts/faq và trong chính sách bảo mật của Google: https://www.google.com/policies/privacy/
– Phông chữ của tôi
Trang web này sử dụng dịch vụ thiết kế web dựa trên internet MyFonts từ Monotype Imaging Holdings Inc., 600 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801, USA, để cá nhân hóa và thiết kế đồ họa cho văn bản và nền (phông chữ). Khi bạn mở một trang, trình duyệt của bạn sẽ tải các phông chữ cần thiết vào bộ nhớ cache của trình duyệt để hiển thị văn bản và phông chữ chính xác.
Bởi vì MyFonts yêu cầu trả thù lao cho việc cung cấp phông chữ được tính trên cơ sở khối lượng truy cập riêng lẻ của trang web, chúng tôi sử dụng pixel theo dõi, tức là tệp hình ảnh một pixel, được lưu trữ trên trang web của chúng tôi. Pixel này cho phép đo số lần truy cập và đếm số lần truy cập trang đã diễn ra.
Nếu dữ liệu cá nhân được xử lý trong hoạt động xử lý được mô tả, thì việc này được thực hiện theo Điều 6 Đoạn. 1 lít. f GDPR trên cơ sở lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc xác định số lần truy cập để xác định chính xác yêu cầu trả thù lao của MyFonts.
Bạn có thể tìm thêm thông tin về bảo vệ dữ liệu tại MyFonts tại: https://www.monotype.com/legal/privacy-policy/

17.4 Google reCAPTCHA

Trên trang web này, chúng tôi cũng sử dụng chức năng reCAPTCHA của Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland (“Google”). Chức năng này chủ yếu được sử dụng để phân biệt liệu một mục nhập được thực hiện bởi một người tự nhiên hay liệu nó có bị máy móc và xử lý tự động sử dụng sai mục đích hay không. Dịch vụ này bao gồm việc gửi địa chỉ IP và bất kỳ dữ liệu nào khác mà Google yêu cầu cho dịch vụ reCAPTCHA tới Google và được thực hiện theo Điều 6 Đoạn. 1 lít. f GDPR trên cơ sở lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc xác định trách nhiệm cá nhân của từng cá nhân trên Internet và tránh lạm dụng và thư rác. Khi sử dụng Google reCAPTCHA, dữ liệu cá nhân cũng có thể được truyền đến các máy chủ của Google LLC. đến ở Mỹ.

Bạn có thể tìm thêm thông tin về Google reCAPTCHA và tuyên bố bảo vệ dữ liệu của Google tại: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Theo yêu cầu của pháp luật, chúng tôi có sự đồng ý của bạn đối với việc xử lý dữ liệu của bạn như được mô tả ở trên theo Điều 6 Đoạn. 1 lít. một DSGVO thu được. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào có hiệu lực trong tương lai. Để thực hiện việc hủy bỏ của bạn, vui lòng làm theo tùy chọn được mô tả ở trên để đưa ra phản đối.

17,5 Đánh giá của khách hàng Google (trước đây là Chương trình người bán lại được chứng nhận của Google)

Chúng tôi hợp tác với Google thông qua chương trình Đánh giá của khách hàng qua Google. Nhà cung cấp là Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland (“Google”). Chương trình này cho chúng tôi cơ hội thu thập đánh giá của khách hàng từ những người sử dụng trang web của chúng tôi. Sau khi mua hàng trên trang web của chúng tôi, bạn sẽ được hỏi liệu bạn có muốn tham gia một cuộc khảo sát qua email của Google hay không. Nếu bạn đồng ý theo Điều 6 đoạn. 1 lít. GDPR, chúng tôi sẽ chuyển địa chỉ email của bạn tới Google. Bạn sẽ nhận được email từ Đánh giá của khách hàng Google yêu cầu bạn xếp hạng trải nghiệm mua sắm trên trang web của chúng tôi. Sau đó, bài đánh giá bạn gửi sẽ được tổng hợp với các bài đánh giá khác của chúng tôi và hiển thị trên biểu trưng Đánh giá của khách hàng Google cũng như trên trang tổng quan Merchant Center của chúng tôi. Xếp hạng của bạn cũng sẽ được sử dụng cho xếp hạng người bán của Google. Là một phần của việc sử dụng đánh giá của khách hàng Google, dữ liệu cá nhân cũng có thể được truyền đến các máy chủ của Google LLC. đến ở Mỹ.

Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào bằng cách gửi tin nhắn cho người chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu hoặc cho Google.

Bạn có thể tìm thêm thông tin về bảo vệ dữ liệu của Google liên quan đến chương trình đánh giá của khách hàng Google tại liên kết sau: https://support.google.com/merchants/answer/7188525?hl=de

Để biết thêm thông tin về quyền riêng tư Xếp hạng người bán của Google, vui lòng truy cập vào liên kết này: https://support.google.com/google-ads/answer/2375474

17.6 Ứng tuyển qua email

Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi quảng cáo các vị trí hiện đang trống trong một phần riêng biệt mà các bên quan tâm có thể đăng ký qua e-mail đến địa chỉ liên hệ được cung cấp.

Việc đưa vào quy trình đăng ký yêu cầu người đăng ký cung cấp cho chúng tôi tất cả dữ liệu cá nhân cần thiết để đánh giá và lựa chọn có căn cứ và đầy đủ thông tin cùng với đơn đăng ký qua e-mail.
Thông tin bắt buộc bao gồm thông tin cá nhân chung (tên, địa chỉ, điện thoại hoặc tùy chọn liên hệ điện tử) cũng như bằng chứng về hiệu suất cụ thể về trình độ cần thiết cho một vị trí. Cũng có thể cần phải cung cấp thông tin liên quan đến sức khỏe, những thông tin này phải được tính đến vì lợi ích của bảo trợ xã hội đối với người nộp đơn theo luật lao động và luật xã hội.

Những thành phần nào mà một ứng dụng phải chứa trong các trường hợp riêng lẻ để được xem xét và hình thức mà các thành phần này sẽ được gửi qua e-mail có thể được tìm thấy trong quảng cáo việc làm tương ứng.

Sau khi nhận được đơn đăng ký được gửi bằng địa chỉ liên hệ email được cung cấp, dữ liệu của người đăng ký sẽ được chúng tôi lưu trữ và đánh giá dành riêng cho mục đích xử lý đơn đăng ký. Đối với các câu hỏi phát sinh trong quá trình xử lý, chúng tôi sử dụng địa chỉ e-mail do người nộp đơn cung cấp cùng với đơn đăng ký của mình hoặc số điện thoại được cung cấp theo quyết định của chúng tôi.

Cơ sở pháp lý cho việc xử lý này, bao gồm cả việc liên hệ với chúng tôi khi có thắc mắc, về cơ bản là Điều 6 đoạn. 1 lít. b GDPR (để xử lý ở Đức cùng với Mục 26 (1) BDSG), theo nghĩa việc trải qua quy trình đăng ký được coi là bắt đầu hợp đồng lao động.

Trong phạm vi các loại dữ liệu cá nhân đặc biệt theo nghĩa của Điều 9 đoạn. 1 GDPR (ví dụ: dữ liệu sức khỏe, chẳng hạn như thông tin về tình trạng khuyết tật nghiêm trọng) được yêu cầu từ người nộp đơn, quá trình xử lý diễn ra theo Điều 9 Đoạn. 2 lít. b. GDPR để chúng tôi có thể thực hiện các quyền của mình theo luật lao động, luật an sinh xã hội và bảo trợ xã hội cũng như tuân thủ các nghĩa vụ của chúng tôi về vấn đề này.

Tích lũy hoặc thay thế, việc xử lý các loại dữ liệu đặc biệt cũng có thể dựa trên Điều 9 đoạn. 1 lít. h DSGVO nếu chúng được sử dụng cho mục đích chăm sóc sức khỏe hoặc y học nghề nghiệp, để đánh giá khả năng làm việc của người nộp đơn, để chẩn đoán y tế, chăm sóc hoặc điều trị trong lĩnh vực y tế hoặc xã hội hoặc để quản lý các hệ thống và dịch vụ trong lĩnh vực y tế hoặc xã hội lĩnh vực anh ấy theo đuổi.

Nếu người nộp đơn không được chọn trong quá trình đánh giá được mô tả ở trên hoặc nếu người nộp đơn rút đơn sớm, dữ liệu của anh ta được truyền qua e-mail và tất cả thư từ điện tử bao gồm e-mail của đơn đăng ký ban đầu sẽ bị xóa chậm nhất sau 6 tháng sau khi thông báo. Khoảng thời gian này dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc có thể trả lời bất kỳ câu hỏi tiếp theo nào về đơn đăng ký và, nếu cần, để có thể đáp ứng các nghĩa vụ của chúng tôi trong việc cung cấp bằng chứng từ các quy định về đối xử bình đẳng với người đăng ký.

Trong trường hợp đăng ký thành công, dữ liệu được cung cấp sẽ được xử lý trên cơ sở Điều 6 đoạn. 1 lít. b GDPR (để xử lý ở Đức cùng với Mục 26 (1) BDSG) nhằm mục đích thực hiện mối quan hệ việc làm.

17.7 Shopsync cho Shopify

Trang web này sử dụng ứng dụng Shopify “Shopsync” từ ShopSync LLC, PO Box 252, Jefferson City, TN 37760, USA.
Với sự trợ giúp của ShopSync, dịch vụ bản tin “Mailchimp” được đồng bộ hóa với tài khoản Shopify của chúng tôi theo cách sao cho các cập nhật trong danh sách email Mailchimp (chẳng hạn như một người nhận bản tin đã hoàn thành chọn không tham gia) cũng được tự động lưu trữ trên Shopify và trên mặt khác, dữ liệu liên hệ mới được tạo bởi các hợp đồng được ký kết trên Shopify sẽ tự động được chuyển sang danh sách email Mailchimp.

Trong trường hợp đầu tiên, dữ liệu được xử lý theo Điều 6 đoạn. 1 lít. f GDPR trên cơ sở lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc duy trì hiệu quả và xuyên hệ thống các tệp của người nhận quảng cáo và tuân thủ hiệu quả các thay đổi trạng thái quan trọng về mặt pháp lý.

Trong trường hợp thứ hai, chỉ trên cơ sở được người dùng đồng ý rõ ràng theo Điều 6 đoạn. 1 lít. GDPR sau khi ký kết hợp đồng trên Shopify để đưa vào danh sách Mailchimp, họ và tên, địa chỉ và địa chỉ email cùng với thông tin liên quan đến giao dịch (số lượng mua, thời gian và ngày mua) được chuyển đến Mailchimp bởi ShopSync.

Dữ liệu được truyền theo cách này sẽ không được ShopSync lưu trữ hoặc giữ lại sau khi đồng bộ hóa. Tất cả thông tin được đồng bộ hóa giữa Shopify và Mailchimp được truyền qua công nghệ Lớp cổng bảo mật (SSL) và tất cả thông tin được truyền vẫn được mã hóa trong quá trình đồng bộ hóa.

Quá trình đồng bộ hóa yêu cầu truyền thông tin qua kết nối an toàn tới các máy chủ do Amazon Web Services lưu trữ tại Hoa Kỳ.

Bạn có thể tìm thêm thông tin bảo vệ dữ liệu về ShopSync tại đây: https://shopsync.io/privacy-policy

18) Quyền của chủ thể dữ liệu

18.1 Luật bảo vệ dữ liệu hiện hành cấp cho bạn các quyền chủ thể dữ liệu toàn diện (quyền đối với thông tin và can thiệp) đối với người chịu trách nhiệm liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bên dưới về vấn đề này:

 • Quyền đối với thông tin theo Điều 15 GDPR: Cụ thể, bạn có quyền đối với thông tin về dữ liệu cá nhân của bạn do chúng tôi xử lý, mục đích xử lý, danh mục dữ liệu cá nhân được xử lý, người nhận hoặc danh mục người nhận mà dữ liệu của bạn được chuyển đến hoặc sẽ được tiết lộ, thời gian lưu trữ theo kế hoạch hoặc tiêu chí để xác định thời gian lưu trữ, sự tồn tại của quyền sửa chữa, xóa, hạn chế xử lý, phản đối xử lý, khiếu nại với cơ quan giám sát, nguồn gốc dữ liệu của bạn nếu chúng không được chúng tôi thu thập từ bạn, Có sự tồn tại của việc ra quyết định tự động bao gồm lập hồ sơ và, nếu có, thông tin có ý nghĩa về logic liên quan cũng như phạm vi và tác động dự kiến của việc xử lý đó đối với bạn, cũng như quyền của bạn đối với thông tin về các đảm bảo theo Điều khoản .46 GDPR khi dữ liệu của bạn được chuyển tiếp đến các nước thứ ba;
 • Quyền được cải chính theo Điều 16 GDPR: Bạn có quyền được cải chính ngay lập tức dữ liệu không chính xác liên quan đến bạn và/hoặc hoàn thiện dữ liệu không đầy đủ của bạn do chúng tôi lưu trữ;
 • Quyền xóa theo Điều 17 GDPR: Bạn có quyền xóa dữ liệu cá nhân của mình nếu các yêu cầu của Điều 17 Đoạn. 1 GDPR. Tuy nhiên, quyền này không áp dụng cụ thể nếu việc xử lý là cần thiết để thực hiện quyền tự do ngôn luận và thông tin, để thực hiện nghĩa vụ pháp lý, vì lợi ích công cộng hoặc để khẳng định, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý;
 • Quyền hạn chế xử lý theo Điều 18 GDPR: Bạn có quyền yêu cầu hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của mình miễn là tính chính xác của dữ liệu mà bạn phản đối được kiểm tra, nếu bạn từ chối xóa dữ liệu của mình. dữ liệu do xử lý dữ liệu không được phép và thay vào đó Yêu cầu hạn chế xử lý dữ liệu của bạn nếu bạn cần dữ liệu của mình để khẳng định, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý sau khi chúng tôi không còn cần dữ liệu này nữa sau khi mục đích đã đạt được hoặc nếu bạn đã gửi phản đối cho lý do về tình huống cụ thể của bạn, miễn là vẫn chưa rõ liệu lý do chính đáng của chúng tôi có chiếm ưu thế hay không;
 • Quyền được thông tin theo Điều 19 DSGVO: Nếu bạn đã khẳng định quyền chỉnh sửa, xóa hoặc hạn chế xử lý đối với người chịu trách nhiệm, người đó có nghĩa vụ thông báo cho tất cả những người nhận mà dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn đã được tiết lộ về việc chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu hoặc Hạn chế xử lý, trừ khi điều này chứng tỏ là không thể hoặc liên quan đến nỗ lực không tương xứng. Bạn có quyền được thông báo về những người nhận này.
 • Quyền chuyển dữ liệu theo Điều 20 GDPR: Bạn có quyền nhận dữ liệu cá nhân của mình mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi ở định dạng có cấu trúc, phổ biến và máy có thể đọc được hoặc yêu cầu truyền cho người khác chịu trách nhiệm, trong chừng mực điều này là có thể thực hiện được về mặt kỹ thuật;
 • Quyền thu hồi sự đồng ý đã cấp theo Điều 7 đoạn. 3 GDPR: Bạn có quyền rút lại sự đồng ý của mình đối với việc xử lý dữ liệu bất kỳ lúc nào có hiệu lực trong tương lai. Trong trường hợp thu hồi, chúng tôi sẽ xóa dữ liệu liên quan ngay lập tức, trừ khi có thể xử lý thêm dựa trên cơ sở pháp lý để xử lý mà không cần sự đồng ý. Việc thu hồi sự đồng ý không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của quá trình xử lý được thực hiện trên cơ sở sự đồng ý cho đến thời điểm thu hồi;
 • Quyền khiếu nại theo Điều 77 GDPR: Nếu bạn tin rằng việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn vi phạm GDPR, bạn có – không ảnh hưởng đến bất kỳ biện pháp khắc phục hành chính hoặc tư pháp nào khác – quyền khiếu nại với cơ quan giám sát, đặc biệt là tại Quốc gia Thành viên nơi bạn cư trú, nơi làm việc hoặc nơi xảy ra hành vi vi phạm bị cáo buộc.

18.2 QUYỀN ĐỐI TƯỢNG

NẾU CHÚNG TÔI XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN TRÊN CƠ SỞ CÂN BẰNG LỢI ÍCH, BẠN CÓ QUYỀN PHẢN ĐỐI QUÁ TRÌNH XỬ LÝ NÀY BẤT KỲ LÚC NÀO VÌ LÝ DO PHÁT SINH TỪ TÌNH HÌNH CỤ THỂ CỦA BẠN CÓ ẢNH HƯỞNG TRONG TƯƠNG LAI.
NẾU BẠN THỰC HIỆN QUYỀN PHẢN ĐỐI, CHÚNG TÔI SẼ DỪNG XỬ LÝ DỮ LIỆU LIÊN QUAN. TUY NHIÊN, VIỆC XỬ LÝ TIẾP THEO VẪN ĐƯỢC BẢO LƯU NẾU CHÚNG TÔI CÓ THỂ CHỨNG MINH TOÀN DIỆN CHO VIỆC XỬ LÝ VƯỢT QUÁ LỢI ÍCH, QUYỀN CƠ BẢN VÀ QUYỀN TỰ DO CƠ BẢN CỦA BẠN, HOẶC NẾU VIỆC XỬ LÝ LÀ ĐỂ XÁC NHẬN, THỰC HIỆN HOẶC BẢO VỆ KHI KHIẾU NẠI PHÁP LÝ.

NẾU DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN ĐƯỢC CHÚNG TÔI XỬ LÝ CHO MỤC ĐÍCH QUẢNG CÁO TRỰC TIẾP, BẠN CÓ QUYỀN PHẢN ĐỐI BẤT CỨ LÚC NÀO ĐỂ XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN CHO MỤC ĐÍCH QUẢNG CÁO ĐÓ. BẠN CÓ THỂ PHẢN ĐỐI NHƯ MÔ TẢ TRÊN.

NẾU BẠN THỰC HIỆN QUYỀN PHẢN ĐỐI, CHÚNG TÔI SẼ NGỪNG XỬ LÝ DỮ LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN MỤC ĐÍCH TIẾP THỊ TRỰC TIẾP.

19) Thời gian lưu trữ dữ liệu cá nhân

Thời hạn lưu trữ dữ liệu cá nhân dựa trên cơ sở pháp lý tương ứng, mục đích xử lý và – nếu có liên quan – cũng dựa trên thời gian lưu giữ theo luật định tương ứng (ví dụ: thời gian lưu giữ thương mại và thuế).

Khi xử lý dữ liệu cá nhân trên cơ sở đồng ý rõ ràng theo Điều 6 đoạn. 1 lít. GDPR, dữ liệu này được lưu trữ cho đến khi người liên quan rút lại sự đồng ý của họ.

Có thời hạn lưu giữ theo luật định đối với dữ liệu được thu thập trong khuôn khổ nghĩa vụ pháp lý hoặc nghĩa vụ tương tự trên cơ sở Điều 6 đoạn. 1 lít. b GDPR được xử lý, những dữ liệu này thường bị xóa sau khi hết thời gian lưu giữ, miễn là chúng không còn cần thiết để thực hiện hoặc bắt đầu hợp đồng và/hoặc chúng tôi không có lợi ích hợp pháp trong việc lưu trữ thêm.

Khi xử lý dữ liệu cá nhân trên cơ sở Điều 6 đoạn. 1 lít. f GDPR, dữ liệu này được lưu trữ cho đến khi chủ thể dữ liệu thực hiện quyền phản đối của mình theo Điều 21 đoạn. 1 GDPR, trừ khi chúng tôi có thể chứng minh các cơ sở hợp pháp thuyết phục để xử lý vượt xa lợi ích, quyền và tự do của chủ thể dữ liệu hoặc quá trình xử lý nhằm khẳng định, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý.

Khi xử lý dữ liệu cá nhân cho mục đích quảng cáo trực tiếp trên cơ sở Điều 6 đoạn. 1 lít. f GDPR, dữ liệu này được lưu trữ cho đến khi chủ thể dữ liệu thực hiện quyền phản đối của mình theo Điều 21 đoạn. 2 GDPR.

Trừ khi có quy định khác trong thông tin khác trong tuyên bố này về các tình huống xử lý cụ thể, dữ liệu cá nhân được lưu trữ sẽ bị xóa khi chúng không còn cần thiết cho các mục đích mà chúng được thu thập hoặc xử lý theo cách khác.